Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ekonomický odbor

Ředitelka: Mgr. Iva Temr Havelková

telefon: 974 849 200
fax: 974 849 267
email: eko@mvcr.cz
sídlo: Na Pankráci 72, Praha 4
adresa: Ministerstvo vnitra, ekonomický odbor, poštovní schránka 21/EKO, 170 34 Praha 7

Ekonomický odbor je útvarem ministerstva, který provádí řídící a metodické činnosti zejména v oblasti rozpočtu kapitoly a daňových povinností ministerstva a zabezpečuje komunikaci s Ministerstvem financí. Odbor provádí ekonomické analýzy a rozborovou činnost. Je metodickým, řídícím a kontrolním orgánem v oblasti řešení škod v rámci ministerstva.

V rámci své působnosti je předmětem jeho činnosti

 • správa rozpočtové kapitoly,
 • řízení finančního zabezpečení resortu,
 • plnění koordinační úlohy Ministerstva vnitra vůči bezpečnostním sborům v oblasti náhrady škody a náhrady cestovních výdajů příslušníků
 • bezpečnostních sborů,
 • výkon předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, vyjma veřejné finanční podpory poskytované prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
 • výkon předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených ministerstvem k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním právním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce,vyjma hasičských záchranných sborů krajů,
 • plnění úkolů souvisejících s připraveností ministerstva na krizové stavy a jejich řešení v oblasti ekonomické činnosti v rozsahu vymezeném zvláštním předpisem,
 • podíl na finančním zabezpečení útvarů ministerstva včetně vedení knihy škod s výjimkou generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a odboru sportu Ministerstva vnitra,
 • odborné řízení oblasti tvorby a čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • správa poštovního styku,
 • zajišťování plnění povinností Ministerstva vnitra jako daňového subjektu,
 • odborné řízení oblasti cestovních náhrad, správy pohledávek a daní.

vytisknout  e-mailem