Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodiky

Metodické pokyny upravující výkon spisové služby a archivnictví 

Pořádací schémata jednotlivých typů archivních souborů importovatelná do softwaru ELZA

Níže umístěné ZIP balíčky obsahují vždy tři soubory ve formátech DOC,XML a YML s pořádacími schématy pro jednotlivé typy archivních souborů a obecné pořádací schéma korporace.

Archiv obce - Schéma č. 1 pro převod archivní pomůcky vytvořené podle Metodického návodu na pořádání a inventarizaci archivních fondů Archiv obce (čj. AS/1-284/00 ze dne 31. ledna 2000) do prostředí odpovídajícího Základním pravidlům pro zpracování archiválií z roku 2015

Archiv obce - Schéma č.2 Umělé pořádací schéma fondu Archiv obce podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 1 Umělé schéma pro pořádání archivních fondů podniků z období do znárodnění (včetně národní správy) podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 2 Umělé schéma pro pořádání archivních fondů podniků z období socialismu (včetně státních podniků do privatizace) podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 3a Umělé schéma pro pořádání archivních fondů současných podniků (po roce 1990) - širší varianta - podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 3b Umělé schéma pro pořádání archivních fondů současných podniků (po roce 1990) - užší varianta na základě aktuálního znění přílohy č. 1 archivního zákona č. 499/2004 Sb. - podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Národní výbor - Schéma č. 1 Pořádací schéma fondů typu národní výbor podle původního registraturního systému podle ZP 2015

Národní výbor - Schéma č. 2  Umělé pořádací schéma fondů typu národní výbor podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 (zápisy schůzí komisí ponechány u odborů)

Národní výbor - Schéma č. 3 Umělé pořádací schéma fondů typu národní výbor podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 (vyčlenění zápisů schůzí komisí k zápisům pléna a rady)

Národní výbor - Schéma č. 4 Umělé pořádací schéma fondů typu národní výbor (neúplně dochovaný stav) s přihlédnutím k ZP 2015

Farní úřad - Obecné umělé pořádací schéma dle Základních pravidel pro zpracování archiválií

Farní úřad - Pořádací schéma části registratury, u níž bylo na území budějovické diecéze použito Dittrichovo schéma z roku 1791

Farní úřad - Pořádací schéma části registratury, u níž byla na území olomoucké arcidiecéze použita Kohnova spisová norma z roku 1896

Školské fondy - Umělé pořádací schéma pro školy do r. 1869

Školské fondy - Umělé pořádací schéma pro školy po r. 1869

Školské fondy - Umělé pořádací schéma pro místní školní rady

  


Odbor archivní správy a spisové služby, 12. prosince 2023

vytisknout  e-mailem