Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník Ministerstva vnitra

Věstník Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra vydává podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Věstník, v němž uveřejňuje:

  • metodické pokyny,
  • seznam atestačních středisek,
  • udělení osvědčení o akreditaci,
  • udělení atestů,
  • další dokumenty vztahující se k informačním systémům veřejné správy,
  • seznam určených mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací,
  • rozhodnutí o pověření akreditující osoby k provádění akreditace,
  • rozhodnutí o odnětí pověření k provádění akreditace,
  • provozní řád pro dodávání datových zpráv orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy.

  

Vyhláškou č. 504/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. ledna 2022, bylo zrušeno uveřejňování oznámení o ztrátě úředních razítek ve Věstníku Ministerstva vnitra. Nadále budou oznámení o ztrátě razítek uveřejňována výlučně na internetových stránkách Ministerstva vnitra (v databázi ztracených a odcizených úředních razítek; vedení této databáze je v působnosti odboru všeobecné správy).

  

Rok 2024

VMV čá. 38/2024 - Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňují změny příloh národního standardu pro elektronické vedení matriky (pdf, 93 kB)

VMV čá. 8/2024 - oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické vedení matriky (pdf, 99 kB)

Rok 2023

VMV čá. 42/2023 - oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby (pdf, 1,4 MB)

VMV čá. 10/2023 - oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace (pdf, 100 kB)

Rok 2022

VMV čá. 91/2022 - oznámení ředitele odboru archivní správy a spisové služby (pdf, 415 kB)

VMV čá. 92/2022 - oznámení ředitele odboru archivní správy a spisové služby (pdf, 415 kB)

Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace (pdf, 108 kB)

Rok 2021

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 96/2021 (pdf, 353 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 90/2021 (pdf, 354 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 89/2021 (pdf, 360 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 39/2021 (pdf, 356 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 36/2021 (pdf, 355 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 24/2021 (pdf, 186 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 12/2021 (pdf, 365 kB)
 

Rok 2020

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 110/2020 (pdf, 355 kB)

Podmínky k udělení autorizace k výkonu kontaktního místa veřejné správy Czech POINT - VMV čá. 107/2020 (pdf, 543 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 96/2020 (pdf, 355 kB)

Oznámení ředitele odboru archivní správy a spisové služby: metodika ke standardizaci výměnného formátu CAM (Centrálního archivního modulu pro správu archivních entit) - VMV čá. 83/2020 (pdf, 853 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 40/2020 (pdf, 113 kB)
 

Rok 2019

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 93/2019 (pdf, 184 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 37/2019 (pdf, 34 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 23/2019 (pdf, 35 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 6/2019 (pdf, 33 kB)
 

Rok 2018

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 69/2018 (pdf, 33 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 41/2018 (pdf, 33 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 17/2018 (pdf, 35 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 8/2018 (pdf, 32 kB)
 

Rok 2017

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 64/2017 (pdf, 30 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 58/2017 (pdf, 33 kB)

Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby (pdf, 578 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 45/2017 (pdf, 32 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 36/2017 (pdf, 33 kB)

Metodika  implementace pořádacího software ELZA v paměťových institucích (pdf, 141 kB)
 

Rok 2016

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 43/2016 (pdf, 32 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 40/2016 - Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV (pdf, 33 kB)

Oznámení o ztrátě razítek - VMV čá. 29/2016 - statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih (pdf, 41 kB)

Oznámení ředitele odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality (pdf, 35 kB)

Věstník Ministerstva vnitra - částka 10/2016  - Oznámení o ztrátě úředních razítek (Městského úřadu Litvínov, Magistrátu města Karlovy Vary, Státní veterinární správy) (pdf, 36 kB)
 

Rok 2015

Věstník Ministerstva vnitra - částka 102/2015 (pdf, 336 kB)
 

Rok 2012

Věstník Ministerstva vnitra - částka 65/2012 (pdf, 92 kB)

Věstník Ministerstva vnitra - částka 64/2012 (pdf, 766 kB)

Věstník Ministerstva vnitra - částka 43/2012 (pdf, 242 kB)
 

Rok 2011

Věstník Ministerstva vnitra - částka 39/2011 (pdf, 224 kB)
 

Rok 2010

Věstník Ministerstva vnitra částka 101/2010 (národní standard pro elektronické systémy spisové služby) (pdf, 798 kB)

Věstník Ministerstva vnitra - částka 33/2010 (pdf, 1044 kB)
 

Rok 2009

Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

S účinností od 1. července 2009 jsou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) v souvislosti s jeho novelizací provedenou zákonem č. 190/2009 Sb. vytvořeny právní podmínky pro vydání národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“), který stanovením základních požadavků na funkce těchto systémů vytváří sjednocující parametry pro výkon spisové služby vztahující se k dokumentům v digitální podobě.

Národní standard je vydáván na základě zmocnění stanoveného v § 70 odst. 2 zákona a je určen především veřejnoprávním původcům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) až e) a i) až m) zákona, krajům a hlavnímu městu Praze, kteří ve smyslu § 63 odst. 3 zákona vykonávají spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby povinně, a pouze vyžaduje-li to zvláštní povaha jejich působnosti, mohou vykonávat spisovou službu v listinné podobě. Stejně tak je však národní standard určen veřejnoprávním původcům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. g) a h) zákona, kterým je umožněno vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby nebo v listinné podobě. Vzhledem k tomu, že uvedeným subjektům, které dosud nevykonávaly spisovou službu v elektronické podobě a jsou zákonem stanoveny jako subjekty povinně užívající tuto formu spisové služby, je uloženo tuto povinnost naplnit nejpozději do 1. července 2012, je zřejmé, že národní standard je určen jejich prostřednictvím také obchodním společnostem, které se zabývají vývojem a aplikací příslušných programových a technologických prostředků, zajišťujících podmínky výkonu spisové služby v elektronické podobě.

Národní standard vychází z evropské specifikace „Modelové požadavky pro správu dokumentů v digitální podobě“ (Model requirements for the management of electronic records - MoReq2), využívá však v něm obsaženého zmocnění k provedení transpozice jeho požadavků do příslušných národních prostředí a k doplnění jím stanovených požadavků podle požadavků právních řádů zemí jeho budoucích uživatelů.

Věstník Ministerstva vnitra - částka 27/2009 (pdf, 121 kB)
 

Rok 2008

Věstník Ministerstva vnitra - částka 71/2008 (pdf, 98 kB)

Věstník Ministerstva vnitra - částka 24/2008 (pdf, 142 kB)

  

Předchozí Věstníky vydávané podle zákona č. 365/2000 Sb. naleznete v archivu stránek bývalého Ministerstva informatiky.

  


29. května 2024

vytisknout  e-mailem