Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky dotačního programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů 2021

V souladu s vládou schválenou "Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020" (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra informuji o výsledcích Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021 - (dále jen "Program"). 

Prioritou Programu je zvýšení schopnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřily na:

 • vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
 • tvorba bezpečnostních plánů (včetně bezpečnostních procedur);
 • tvorba koordinačního plánu;
 • vzdělávací akce;
 • výcvikové akce;
 • cvičení;
 • nákup neinvestičních hmotných prostředků;
 • financování strážného a odborných lektorů;
 • financování bezpečnostního pracovníka na pozici v rámci jednoho měkkého cíle.
   

Příjemcem dotace z Programu mohl být pouze kraj a hl. m. Praha, které má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

Žadatelé o dotaci Programu se museli řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

 1. naplňovat priority uvedené v Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 20172020;

 2. postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021;

 3. a vypracovat projekty v souladu s metodickými dokumenty k ochraně měkkých cílů, které Ministerstvo vnitra vydalo.
   

Žádosti byly zasílány elektronicky datovou schránkou do 15. 1. 2021.

Ministerstvo vnitra obdrželo 3 žádosti v podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a 10 žádostí v podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení.

Ministerstvo vnitra má k dispozici 40 mil. Kč.

V podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy bylo zažádáno o celkovou částku 555 000,- Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce). V podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení bylo zažádáno o celkovou částku 17 805 000 Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce).

Ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra schválil dne 16. února 2021 doporučení komise k dotačnímu programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021, která na základě hlasování o jednotlivých žádostech formulovala na svém jednání 9. února 2021.

Byly tak schváleny všechny přijaté žádosti (s podmínkami a krácením požadovaných částek, více viz zápis z jednání komise jako doplnění této informace v odkazu níže), a to ve výši 355 000,- Kč v podprogramu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a ve výši 16 000 000,- Kč v podprogramu školy a školská zařízení.

Mgr. Radek Šubrt
Ředitel odboru bezpečnostní politiky

  

vytisknout  e-mailem