Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby

Ředitelka: Mgr. Alena Svobodová

Sekretariát odboru systemizace a řízení ve věcech státní služby:
Marcela Veinlichová
tel.: 974 818 246
e-mail: marcela.veinlichova@mvcr.cz

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby se člení na:

 1. oddělení systemizace a organizace státní služby;
 2. oddělení řízení ve věcech státní služby.
   

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti zajišťuje:

 • organizaci a systemizaci služebních úřadů;
 • přípravu návrhů systemizace na základě návrhů služebních orgánů a vyhodnocuje její dodržování;
 • koordinaci zpracování návrhů organizačních struktur služebních úřadů;
 • přípravu návrhů právních předpisů a služebních předpisů v oblasti systemizace;
 • řízení ve věcech státní služby;
 • přípravu podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako nadřízeného služebního orgánu, pro rozhodování kárné komise prvního stupně jmenované nejvyšším státním tajemníkem a pro rozhodování kárné komise druhého stupně;
 • přípravu podkladů pro vyřízení stížností ve věcech výkonu státní služby a ve věcech služebního poměru, k jejichž vyřízení je příslušný nejvyšší státní tajemník;
 • jednání v řízení před soudy za nejvyššího státního tajemníka, kárnou komisi prvního stupně jmenovanou nejvyšším státním tajemníkem a kárnou komisi druhého stupně ve věcech, kde nejvyšší státní tajemník, kárná komise prvního stupně jmenovaná nejvyšším státním tajemníkem nebo kárná komise druhého stupně rozhodovali nebo jinak vystupovali jako orgán státu v řízení ve věcech státní služby státních zaměstnanců, včetně případného podávání kasačních stížností v těchto věcech;
 • přípravu návrhů právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů a v oblasti ochrany oznamovatelů protiprávního jednání spáchaného ve služebním úřadě;
 • plnění úkolů ministerstva v souvislosti s ochranou státních zaměstnanců služebních úřadů, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle zvláštního právního předpisu.
   

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti se dále podílí na:

 • výkonu kontrol systemizace a organizačních struktur;
 • přípravě podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako služebního orgánu;
 • výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • tvorbě koncepce státní služby a koncepcí souvisejících se státní službou;
 • plnění úkolů v oblasti organizačních věcí státní služby, personální správy a správy služebních vztahů státních zaměstnanců.

  

vytisknout  e-mailem