Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách

Vláda dnes, 27. dubna 2020, schválila návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Česká republika díky návrhu Ministerstva vnitra získá možnost důsledně regulovat činnost soukromých bezpečnostních služeb nebo firem a podnikatelů, kteří si chrání majetek na veřejně přístupných místech. 

Dosud činnost soukromých bezpečnostních služeb upravoval pouze živnostenský zákon. Případy, kdy si firmy zajišťovaly ostrahu majetku na veřejnosti vlastními pracovníky nebo si najaly vlastní ochranku, však živnostenský zákon neupravoval. Nejedná se totiž o podnikatelskou aktivitu. „Moji předchůdci na Ministerstvu vnitra se regulaci a zpřísnění podmínek pro fungování soukromých bezpečnostních činností snažili prosadit už od roku 2011. Udělám vše pro to, aby se nám to tentokrát konečně povedlo,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že soukromé bezpečnostní činnosti jsou specifickým druhem podnikání, které vlastní zákon potřebuje. „Je nutné udělat prověrku všech bezpečnostních služeb na našem území a zajistit, aby fungovaly v rámci jasně nastavených pravidel,“ doplnil.

Návrh oproti třem stávajícím koncesím dle živnostenského zákona stanovuje šest typů vykonávané soukromé bezpečnostní činnosti, které rozděluje dle licencí na:

  • licence skupiny A ochrana osob a majetku,
  • licence skupiny B ochrana majetku ve zvláštních případech,
  • licence skupiny C služba soukromého detektiva,
  • licence skupiny D převoz hotovosti, cenin a cenných předmětů převyšujících 5 mil. Kč,
  • licence skupiny E technická služba k ochraně osob a majetku,
  • licence skupiny F bezpečnostní poradenství.

Stát díky zákonu získá např. možnost upravovat podmínky, kdo smí a nesmí tento druh podnikání vykonávat, odnímat licence či stanovit kvalifikační předpoklady jako věk, odbornou způsobilost nebo bezúhonnost.

Bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu

Zákon řeší také bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu, která se provádí na veřejnosti přístupných místech, jako jsou obchodní centra, diskotéky, stadiony a podobná sportoviště. Zde totiž ze strany pracovníků zaměstnavatele dochází často k nedůvodným zásahům do základních lidských práv návštěvníků a je naprosto žádoucí, aby tito zaměstnanci splňovali úplně stejné podmínky jako pracovníci soukromých bezpečnostních služeb.

Návrh zajistí, že na veřejnosti přístupném místě budou zaměstnanci soukromých bezpečnostních agentur i pracovníci vlastní ostrahy stejně odborně a zdravotně způsobilí i fyzicky zdatní. To naplní cíl zákona – zajistit, aby bezpečnost vykonávanou soukromými subjekty zajišťovali dostatečně erudovaní zaměstnanci a byly tak minimalizovány excesy při výkonu soukromé bezpečností činnosti. Tím stát i občané získají jistotu, že soukromou bezpečnostní činnost zajišťují dostatečně odborně vzdělaní profesionálové.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem