Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí - rok 2019

20. prosince 2019
Částka 8/2019 (pdf, 507 kB)

 • 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 32965/2019 ze dne 18. prosince 2019, kterou se mění Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

12. listopadu 2019
Částka 7/2019 (pdf, 297 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. září 2019 č. 659 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. října 2019 č. 738 o Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

17. září 2019
Částka 6/2019 (pdf, 295 kB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 2. září 2019 č. 629 k Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 2. září 2019 č. 630 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

28. června 2019
Částka 5/2019 (pdf, 319 kB)

 • 4. Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 5519/2019-MZE-16221 ze dne 25. června 2019 o postupu krajských úřadů při poskytování finančního prostředku na hospodaření v lesích, finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti a při poskytování služby na podporu hospodaření v lesích
 • Sdělení Ministerstva vnitra k tiskové chybě
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

6. května 2019
Částka 4/2019 (pdf, 345 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-14281/2018 ze dne 11. dubna 2019 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. března 2019 č. 170 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

20. března 2019
Částka 3/2019 (pdf, 303 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF-27047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF-6629/2018/1203
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2018
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

19. března 2019
Částka 2/2019 (pdf, 4,1 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 17. prosince 2018 č. 855 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2019 č. 6 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2019
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2019 č. 12 o Zhodnocení současného systému poskytování vládních stipendií pro studium na College of Europe a návrh řešení nečerpání vládních stipendií pro uvedené studium
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2019 č. 33 o aktualizované Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2019 č. 34 o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci mimo zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2019 č. 35 o aktualizované Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
 • Sdělení Ministerstva vnitra

  

16. ledna 2019
Částka 1/2019 (pdf, 330 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-39867/2018 ze dne 4. ledna 2019, kterou se mění směrnice č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
 • Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2018 (ročník 16)

  

vytisknout  e-mailem