Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OECD

Obecná charakteristika

OECD byla založena v roce 1961, sídlo má v Paříži. OECD hraje důležitou roli v koordinaci hospodářské a sociální politiky svých členů. Členské státy respektují shodné principy, kterými jsou tržní hospodářství, pluralitní demokracie a dodržování lidských práv.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada. Schází se na úrovni ministrů a na úrovni stálých představitelů - velvyslanců. Ministerská rada přijímá komuniké, které je programovým dokumentem určujícím priority OECD na příští rok. Ministerské prohlášení přijaté v roce 2020 zohledňuje především aktuální situaci ovlivněnou pandemií COVID-19.

OECD operuje prostřednictvím rozvětvené struktury výborů a pracovních skupin (celkem jich je okolo dvou set), v nichž zasedají zástupci jednotlivých resortů členských zemí. Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy (OSR) je hlavním gestorem za spolupráci s Výborem pro veřejné vládnutí (PGC), a při koordinaci souvisejících uskupení (zejména Pracovní skupiny pro lidské zdroje ve veřejné správě či Výboru pro regulatorní reformu) spolupracuje s dalšími odbornými útvary MV, zejména se sekcí pro státní službu.

V současné době má OECD 36 členských států, Česká republika se stala členem v roce 1995. V roce 2020 tedy Česká republika slaví 25. výročí svého členství. U této příležitosti vydalo Ministerstvo zahraničí brožuru, která informuje o konkrétních zkušenostech jednotlivých ministerstev a přínosech spolupráce s OECD.

Brožura 25 let členství České republiky v OECD (pdf, 3,2 MB)

  

Hospodářský přehled České republiky 2020 Fiskální decentralizace

Ministerstvo vnitra se rovněž podílí na přípravě Hospodářského  přehledu České republiky, a to v částech týkajících se veřejné správy, státní služby, e-governmentu, regionalizace, korupce a migrace.

Hospodářský přehled každé dva roky komplexně hodnotí hospodářský vývoj v ČR a zároveň se vždy zaměří na jednu či dvě dílčí oblasti. Hospodářský přehled vydaný v roce 2020 se ve své speciální kapitole zaměřuje na fiskální decentralizaci, tj. rozpočty samospráv.

Pro oblast veřejné správy OECD doporučuje především:

  • Představit finanční a nefinanční pobídky pro slučování obcí;
  • Zavést povinnost meziobecní spolupráce na úrovni mikroregionů
  • Podpořit financování meziobecní spolupráce z vlastních zdrojů (daňové příjmy a členské příspěvky);
  • Shromažďovat informace o kvalitě služeb poskytovaných na místní úrovni;
  • Posílit úlohu obcí s rozšířenou působností přenesením vybraných nezávislých kompetencí a poskytnout jim větší daňovou pravomoc. Zároveň převést všechnu přenesenou působnost (služby veřejné správy) na větší obce s dostatečnou personální a finanční kapacitou (obce II. typu a III. typu).
     

Hospodářský přehled 2020 - Shrnutí EN (pdf, 1,1 MB)

  

Další aktivity

Spolupráce na projektech OECD spočívá především ve zpracování národních zpráv o situaci v ČR ve zkoumané oblasti, v poskytování informací a odborných stanovisek. Z projektů, na kterých se Česká republika v posledních letech podílela, lze jmenovat zejména etiku ve veřejné správě, posilování vztahů mezi vládou a občany, využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, regulatorní reformu ve veřejné správě, protikorupční mechanismy ve veřejné správě atp. V roce 2021 by mělo být zahájeno zpracování Přehledu o stavu veřejné správy (Public Governance Review).

http://www.oecd.org/

  

vytisknout  e-mailem