Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o bezdlužnosti

English English

Náležitostí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a za účelem investování a žádostí o prodloužení doby jejich platnosti je doklad o bezdlužnosti cizince  nebo/a doklad o bezdlužnosti obchodní korporace, jejímž členem cizinec je.

Dle § 178e zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, je bezdlužnou osoba, která nemá evidován nedoplatek u

  1. u orgánů Finanční správy České republiky,

  2. u orgánů Celní správy České republiky,

  3. na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále a

  4. na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále.
     

Výjimkou je nedoplatek, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.

Bezdlužnost se prokazuje potvrzeními orgánů Finanční správy České republiky, orgánů Celní správy České republiky, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny, která nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů.

Cizinec tedy k žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je povinen doložit potvrzení o bezdlužnosti vydaná příslušným finančním úřadem, příslušnou správou sociálního zabezpečení a celním úřadem. Potvrzení o bezdlužnosti vydané zdravotní pojišťovnou předkládá cizinec jen tehdy, když je účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Je-li cizinec statutárním orgánem obchodní korporace nebo jeho členem a žádá z tohoto důvodu o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je ke své žádosti navíc povinen předložit i doklady prokazující bezdlužnost této obchodní korporace.

vytisknout  e-mailem