Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

17. zasedání Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci

    Dne 1. prosince 2016 se v budově Ministerstva vnitra na Praze na Letné konalo 17. zasedání Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci. Zasedání řídil JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV.

    Seznámil přítomné s plněním úkolů přijatých na minulém zasedání PS. Jednalo se o zpracování návrhu pro priority pro Strategii prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a o spolupráci při vytvoření bezpečnostního standardu k zabezpečení škol a školských zařízení. Oba úkoly byly splněny.

    Dr. Koníček dále informoval o schválení nové strategie vládou ČR a o zpracování z ní vycházejícího Akčního plánu. Hovořil o některých prioritách strategie např. o nových hrozbách a přístupech k prevenci kriminality. Jednou z nich např. uplatňování nových technologií v situační prevenci zejména s ohledem na majetkovou trestnou činnost a budování systému ochrany tzv. měkkých cílů v zájmu zvyšovat míru zabezpečení proti závažným útokům. MV má za úkol předložit počátkem roku 2017 vládě strategický materiál ke koncepci ochrany měkkých cílů. Tato metodika by měla zároveň být základem nového dotačního titulu.

    Dalším bodem programu bylo vyhodnocení společných aktivit členů PS v posledním období. Přítomní hovořili o účasti odborníků MV a zástupců institucí zastoupených v Poradním sboru na veletrzích, konferencích a seminářích s tématikou ochrany osob a majetku a zabezpečení škol a školských zařízení. Prezident Asociace Grémium Alarm Ing. Nepraš uvedl, že AGA byla ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy požádána o součinnost při tvorbě minimálních standardů pro zabezpečení škol, aby se jejich zřizovatelé lépe orientovali v nabídkách technického zabezpečení, které nabízejí firmy navštěvující školská zařízení. Zároveň vytvoří Bezpečnostní sekce Hospodářské komory komentář k české technické normě ČSN 73 4400 (Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení), která začala platit v září t. r., v zájmu zajištění odbornosti školitelů.

    Cechmistr Cechu mechanických zámkových systémů ing. Petr Fráz informoval přítomné o připravovaném konventu ELF 2017 (European Locksmith Federation), jehož součástí konventu bude i výstava zabezpečovací techniky. Uskuteční se ve dnech 19. – 21. května 2017 v Praze. Jedním z témat bude také zabezpečení školských zařízení na mezinárodní úrovni. V rámci tohoto setkání by se také mohlo uskutečnit zasedání Poradního sboru rozšířené o zahraniční účastníky, které by umožnilo výměnu zkušeností na toto téma.

     Na závěr zasedání informoval JUDr. Koníček o tom, že dle nového nařízení MV k poradním orgánům bude zpracován nový Statut a Jednací řád Poradního sboru pro situační prevenci.

      Organizací dalšího řádného zasedání PS byla pověřena Městská policie Praha.


Zpracovala: Mgr. Květa Dočkalová, OBPPK MV

vytisknout  e-mailem