Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecná informace k Registru obyvatel

K čemu slouží základní registry

Systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou. Základní registry slouží dále ke sdílení dat ve veřejné správě.

Registr obyvatel - obsahuje referenční (převážně osobní) údaje o

  1. státních občanech České republiky,

  2. cizincích, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,

  3. občanech jiných členských států Evropské unie, občanech států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občanech států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinných příslušnících, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,

  4. cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,

  5. jiných fyzických osobách, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.
     

Zápis údajů do registru obyvatel je prováděn prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců. Z registru obyvatel jsou prováděny notifikace změn (aktualizace) údajů do ostatních agendových informačních systémů, v případě, že se tyto informační systémy k odběru notifikací přihlásí.

  


Odbor správních činností, 2. března 2018

vytisknout  e-mailem