Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otevírání dat veřejné správy

Každá instituce při své činnosti sbírá, zpracovává, generuje a uchovává velké množství informací, dnes již zcela výhradně v elektronické datové podobě. Tyto informace se mohou poměrně jednoduchým způsobem stát cenným zdrojem vstupních dat pro různé typy aplikací, které nám mohou poskytnout řadu užitečných služeb. Proč a jakým způsobem by měla veřejná správa otevírat svá data veřejnosti, byla hlavní témata konference Otevřená data veřejné správy ČR, kterou uspořádalo ministerstvo vnitra 13. listopadu v Kongresovém centru v Praze za účasti předních zástupců Ministerstva financí, Českého telekomunikačního úřadu nebo České obchodní inspekce. Konference poskytla i mezinárodní srovnání se situací ve Slovenské republice. 

Konferenci zahájil hlavní architekt eGovernmentu Petr Kuchař: „V zásadě jakákoliv data, u kterých neexistují rizika bránící jejich otevření, by měla být poskytnuta veřejnosti. Čím více dat, u kterých je to možné a smysluplné, bude otevřeno, tím větší možnosti budou otevřená data přinášet. Kombinací různých datových sad může kdokoliv vytvářet různé aplikace a služby, které budou sloužit široké veřejnosti“.
 

Otevřená data pomáhají výrazně zlepšovat kvalitu života ve městech a regionech. Využívání otevřených dat odstartoval starosta Londýna Boris Johnson, když nařídil v roce 2010 zpřístupnit v otevřeném formátu všechna data týkající se dopravy v Londýně. Zveřejněny byly jízdní řády, dojezdové vzdálenosti, aktuální informace o pohybu dopravních spojů a další. Tato data jsou volně bez omezení využívána tvůrci mobilních a softwarových aplikací. Vzniklo přes 500 aplikací, což vytvořilo až přes 5 000 pracovních míst v oblasti vývoje mobilních a softwarových aplikací. V roce 2010 se podle odhadoval přímý a nepřímý přínos zveřejnění informací veřejného sektoru v zemích EU na 32 miliard EUR.
 
Aby mohly být informace veřejné správy jednoduše využitelné a být oprávněně považované za skutečná otevřená data, musí splňovat určité standardy. Data musí být maximálně úplná, snadno dostupná a dohledatelná na internetu, strojově čitelná a zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení. Proto ministerstvo vnitra zpracovalo standardy publikace a katalogizace otevřených dat, které představil Tomáš Kroupa z odboru hlavního architekta eGovernmentu: „To, že organizace zveřejní seznam smluv ve formátu PDF rozhodně nelze nazývat otevřenými daty. Pokud jej naopak zveřejňují ve strojově čitelném formátu, pak to již otevřená data jsou.“
 

Problémem může paradoxně být i otevření velkého množství dat různými institucemi. Pokud pouze zveřejní svá data na svých webových stránkách, jen těžko budou data dohledatelná a veřejnost se v jejich množství ztratí. Je nutné, aby existovalo centrální místo, ve kterém budou všechna otevřená data katalogizována. Takové místo ministerstvo vnitra vytvořilo na Portálu veřejné správy v podobě Národního katalogu otevřených dat, který umožňuje vyhledávat otevřené datové sady zveřejněné jednotlivými orgány veřejné správy. Tam jsou zveřejněna vždy metadata – tzn. popisy konkrétních datových sad a odkazy na originální místo jejich zveřejnění a také, to v případě menších obcí bez publikační infrastruktury, mohou v národním katalogu být uložena i vlastní otevřená data konkrétního subjektu.
 
Aby otevírání dat bylo pro veřejnou správu v České republice co nejjednodušší, připravuje ministerstvo vnitra kromě standardů a metodiky pro publikaci dat i vzorové publikační plány pro konkrétní typy institucí. O tom, že je ze strany veřejné správy o publikaci otevřených dat velký zájem svědčí nejen účast na této konferenci, ale i fakt, že zájem o workshopy v krajských městech, které ministerstvo vnitra k této problematice připravilo, trojnásobně převýšil jejich původní kapacitu.
 
Zároveň byl připraven návrh zákonné úpravy této problematiky v rámci zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím, který je aktuálně v tzv. vnějším připomínkovém řízení ostatních resortů. Při práci na otevírání dat veřejné správy ministerstvo vnitra úzce spolupracuje s akademickým a neziskovým sektorem a čerpá bohaté zkušenosti ze zahraničí. Zkušenosti a srovnání s otevíráním dat na Slovensku na konferenci přiblížil generální ředitel Národní agentury pre síťové a elektronické služby při Úřadu vlády Slovenské republiky pan Rastislav Janota.
 
Více informací o otevřených datech v ČR na adrese opendata.gov.cz.
 
 
Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR vznikly jako výstup projektu „Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy ČR“ CZ.1.04/4.1.00/D9.00001. Projekt je financován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Ministerstvo vnitra ČR.

lista.jpg

vytisknout  e-mailem