Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stát posiluje podporu hospodářského růstu a rozvoj informační společnosti

Vláda dnes, 24. listopadu 2014, schválila vznik Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Obě Rady budou stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády. V čele Rady pro informační společnost bude Milan Chovanec, Radu pro konkurenceschopnost povede Pavel Bělobrádek. 

Vláda tak potvrzuje, že jedním z jejích hlavních cílů pro období do roku 2020 je další rozvoj informační společnosti se zaměřením na rozvoj eGovernmentu, digitální ekonomiky a informačních a komunikačních technologií. „Jde o dobrou zprávu pro všechny. Konečně můžeme plně nastartovat koordinovaný rozvoj státních IT technologií a jednotlivých projektů tak, aby tyto technologie efektivně sloužily státu i jeho občanům a šetřily jejich peníze. Jako šéf Rady vlády pro informační technologie zajistím, aby tato platforma byla smysluplným poradním orgánem, který bude přicházet se skutečně relevantními návrhy,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Dalším záměrem je prohloubení rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty Evropské komise i české vlády. Zřízení Rad představuje silnou podporu i pro naplňování ostatních vládních i resortních priorit v oblastech informační společnosti a konkurenceschopnosti.

Dosud zastávala náplně činností obou Rad Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, která vznikla v roce 2007. Od jejího rozdělení si vláda slibuje efektivnější řízení a větší důraz na obě oblasti. Dalším cílem je prohloubení rozvoje veřejné správy a eGovernmentu, zejména směrem k zefektivnění a zkvalitnění práce veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty Evropské komise (Evropa 2020) i české vlády (Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012–2020 a Národní program reforem České republiky 2014).

Členství bez odměny
Každý z orgánů bude mít přibližně dvacet členů zastupujících jednotlivé ministerské resorty – dopravy, pro místní rozvoj, financí, zahraničí, práce a sociálních věcí a dalších institucí, jako je Národní bezpečnostní úřad a Český telekomunikační úřad. Členové Rad nebudou za svoji účast pobírat žádnou odměnu. Rady se budou scházet pravidelně, obvykle jednou za šest měsíců, mezitím bude jejich činnost řídit předsednictvo. První jednání Rad se uskuteční do dvou měsíců.

Rada vlády pro informační společnost byla zřízena okamžitě. Vláda současně uložila místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace předložit do 30 dnů návrh nového materiálu, kterým bude zřízena Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem