Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravuje novelu shromažďovacího zákona

Na základě zkušeností z demonstrací v minulých letech v řadě českých měst zpracovalo Ministerstvo vnitra novelu zákona o právu shromažďovacím. Termín pro předložení návrhu novely vládě je do konce října 2014, navrhovaná účinnost je od 1. 7. 2015.  

Novela nemění podmínky pro zákaz či rozpuštění shromáždění, neboť ty vyplývají přímo z norem ústavní síly (Listina základních práv a svobod, evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod) a zákonem nelze přidávat či rozšiřovat důvody pro zákaz či rozpuštění.
 
Cílem novelizace je posílit pravomoci obecního úřadu v okamžiku oznámení shromáždění. V současné době totiž obce mohou jen velmi těžko regulovat např. konkrétní místo konání shromáždění, případnou kolizi dvou shromáždění nebo shromáždění s kulturní, sportovní či jinou akcí (koncert, vánoční trhy). Navíc bude obecní úřad dále moci rozhodnutím upravit podmínky konání shromáždění, pokud bude dáno riziko narušení veřejného pořádku, ochrany majetku apod. Doposud bylo možno shromáždění jen zakázat, z nemnoha důvodů uvedených v zákoně, a obecní úřad nemohl svolavatelům ukládat závazně povinnosti, mohl se maximálně jen snažit o dohodu.
 
Stejně jako dosud se zákon o právu shromažďovacím nebude vztahovat na neoznamované pochody fanoušků na stadion, neboť u těchto pochodů je cílem nikoliv vyjadřování politických či jiných názorů, ale přesun osob na sportoviště.
 
Z dalších důležitých změn lze zmínit zmírnění zákazu maskování. V současné době není při doslovném výkladu zákona vůbec možné mít obličej v průběhu shromáždění zamaskován, což v minulosti kritizovala i Rada vlády pro lidská práva. Nově se navrhuje, aby měl obecní úřad možnost rozhodnout o zákazu maskování pro konkrétní oznámené shromáždění, jsou-li k tomu důvody, a dále pak v průběhu shromáždění bude mít Policie ČR pravomoc vyzvat účastníky shromáždění, aby se odmaskovali.
 
Bude výslovně zakotvena povinnost svolavatele být přítomen na jím ohlášeném shromáždění, nepřítomnost bude sankcionována (mělo by omezit akce ohlašované na půl roku dopředu apod.).
 
Novelizace má zjednodušit rozpouštění shromáždění – půjde o faktický úkon zástupce úřadu nebo policie přímo přezkoumatelný soudem (nepůjde tedy o rozhodnutí ústně vyhlašované na místě, o němž se vydává potvrzení a později se sepisuje a doručuje jeho písemné vyhotovení).
 
Novela upraví a zpřísní postih za přestupky svolavatele i účastníků shromáždění (neplnění povinností ukládaných obecním úřadem, neplnění povinností svolavatele, nepřítomnost na shromáždění, bránění ve výkonu práva shromažďovacího, neplnění pokynů úřadu).
 


Denisa Čermáková
zástupkyně ředitelky odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem