Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Symposium SC EFPA

Prague 2014 

Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze  

Jednání SC on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA proběhlo ve dnech 21.-22.3.2014 v Praze. Akci hostila Českomoravská psychologická společnost ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Filozofickou fakultou UK.
 
Akci předcházel odborný jednodenní certifikovaný seminář pro hasičské a policejní psychology s tématem dětí při mimořádných událostech, který proběhl na MV ČR dne 20.3.2014. Seminář lektoroval britský expert na tuto problematiku prof. William Yule a účastnilo se jej 60 psychologů a interventů PČR a HZS ČR a také hosté ze Slovenska a Německa.
 
V pátek 21. března 2014 proběhlo v Praze odborné sympozium SC EFPA. Akce proběhla v rámci dvoudenního mezinárodního setkání odborníků z oblasti psychologie krizí a katastrof, které se uskutečňuje pravidelně dvakrát za rok v jedné z členských zemí EU. Sympozium bylo tentokrát tematicky zaměřeno na problematiku pomoci skupinám lidí nejvíce zranitelných psychologickým dopadem katastrof a mimořádných událostí a na problematiku odolnosti jednotlivců a komunit.  Cílem byla především výměna nejnovějších poznatků a zkušeností ke zlepšení praxe při práci s  lidmi ze znevýhodněných skupin v kontextu krizí, katastrof, radikalizace a terorismu. Konkrétní sdělení přednesl Š. Vymětal/CZ (specifická zátěž u identifikace zemřelých z mimořádných událostí), S. Hoskovcová/CZ (projekt EUNAD – lidé se sluchovým a zrakovým postižením při katastrofách), W. Yule/GB (léčba dětí a adolescentů s PTSP), I. Pocar/ESP (subklinické posttraumatické stresové symptomy u dětí), E. Münker-Kramer/A, J. Malíková/CZ (výcvik psychologů v psychologii krizí, katastrof a traumatu ve východoevropských zemích), D. Szepielak/F (radikalizace a role obětí terorismu – situace ve Francii), M. Rooze/NL (projekt TerRa – terorismus a radikalizace) a N. Karanci/TR (úloha a facilitace komunitní odolnosti při katastrofách). Všechny prezentace z akce jsou k dispozici níže.
 
Sympozia se účastnilo cca 60 odborníků, především psychologů Policie ČR, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstva vnitra, Českého červeného kříže, Karlovy univerzity apod. Na akci přijeli i kolegové z okolních zemí - z Maďarska, Německa a Slovenska.
 
Na sympozium dále navazovalo pracovní jednání SC EFPA, které se sešlo ve složení zástupců České Republiky, Dánska, Francie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Švédska, Ruské federace, Turecka a Velké Británie. Na programu byla volba konvenora skupiny, kterou byla zvolena paní Magda Rooze z Nizozemí a přijetí nových členů do stálého výboru EFPA Š. Vymětala (ČR), N. Žemaitiené (LI) a M. Filippové (RU). Na pořadu jednání bylo dále schválení zápisu z předchozí schůzky v Kodani (11/2013), informování o novinkách v oboru v jednotlivých zemích, informace o formální regulaci stálých výborů EFPA, pracovní plán stálého výboru pro r. 2014, plány pro 14. Evropský kongres psychologie, který proběhne v Miláně, 7.-10.7.2015 (abstrakty jsou přijímány do 15.10.2014). Pokračovala diskuse ohledně otázky certifikátu pro specializaci evropského psychologa krizí, katastrof a traumatu – v kontextu EuroPsy, certifikátu pro psychoterapeuty a certifikátu v oblasti psychologie práce a organizace. Situace v tomto ohledu není uzavřená, výkonná rada EFPA všechny certifikace vítá, ale některé země se staví odmítavě k certifikátům z důvodů finančních nákladů. Dalšími probíranými tématy byl modelový etický kodex EFPA, evropské a (mezi)národní projekty v oblasti psychologie katastrof (EUNAD, OPSIC, TerRa, PSYCHRIS, emBRACE, TACTIC, ASTERTA, EnRich). Většina z projektů směřuje ke zlepšení krizové připravenosti a odolnosti jednotlivců a komunit vůči katastrofám. Dalším důležitým tématem a požadavkem bylo zahrnutí lidí s disabilitou do psychosociální krizové připravenosti a reakce na katastrofy.
 
Ruská zástupkyně SC EFPA pozvala ostatní k účasti na konferenci „Psychologie radiačních nehod a dalších mimořádných událostí“, která proběhne v Moskvě 20.-23.5.2014 (organizuje Ruské ministerstvo pro mimořádné události a Ruská psychologická společnost).
 
Příští schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu proběhne ve dnech 24.-25.10.2014 v Budapešti.
 
 
PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
zástupce SC EFPA, odbor bezpečnostní politiky, MV Č

 


Prezentace:
1-Psychology in DVI (ppt, 11,4 MB)
2-Project EUNAD_Assisting Disabled in Case of Disaster (pptx, 1,08 MB)
3-Treating Children and Adolescents with PTSD (pptx, 3,63 MB)
4-Subclinical posttraumatic stress symptoms in children (pdf, 195 kB)
5-The practical example of a „networking“ project (pptx, 2,2 MB)
6-Radicalisation and the role of the victims, the situation in France (pptx, 5,31 MB)
7-EU project TERRA (ppt, 520 kB)
8-Role and facilitaion of community resilience in disasters (ppt, 1,34 MB)

vytisknout  e-mailem