Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak zabezpečit obydlí v době dovolené

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase tráví rekreaci v tuzemsku či v zahraničí a jejich obydlí bývají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená. Přinášíme některá doporučení, jak snížit riziko vykradení domu či bytu.
 

Pravidla bezpečného chování

Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky, které bude pečlivě dodržovat:
 
 • Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.
 
 • Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd., a tím vytvářejí zdání, že byt je obydlen. 
 
 • Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
 
 • Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je objekt obýván.
 
 • Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu apod. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
 
 • Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
 
 • Dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.
 
 • Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo by mohl dokonce ve stresu použít i zbraň.
Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.
 

Technické zabezpečení

Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nejdříve navázat vaše rozhodnutí o technickém zabezpečení obydlí. Rozhodování s sebou zákonitě nese celou řadu otázek, na které musíte znát uspokojivé odpovědi. Těmi základními jsou:
 • Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky?
 • Kolik je třeba investovat finančních prostředků?
 • Jak vybírat spolehlivou firmu, která bude techniku instalovat?
Odpovědi na tyto a další podobné otázky lze shrnout takto:
 1. Základem jakéhokoliv zabezpečení objektu jsou správně aplikované mechanické zábranné prostředky.
 2. Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.
 3. Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními (koncese), je členem nějaké asociace či cechu, provádí komplexní služby a má dobré reference.
 4. Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
 5. Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky pojišťoven.
 6. Rozhodující by pro vás neměla být jen výše finančních položek v ceníku. Oceňte i seriózní jednání, nezvolte firmu, která pomlouvá konkurenci.
 7. Využívejte dalších relevantních informací a doporučení na webech povolaných institucí zde nebo zde.
 
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV, červen 2013 

vytisknout  e-mailem