Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila návrhy systemizace příslušníků policie a hasičů

Ve středu 12. září 2012 odsouhlasil kabinet materiály k systemizaci příslušníků Policie ČR (PČR) a Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Vláda zároveň uložila ministrovi vnitra zapracovat výstupy této systemizace do návrhu resortního rozpočtu na příští rok.  

V rámci hledání nutných úspor byl stanoven počet služebních míst PČR na 38 996. Jedná se o počet, který je nutný pro zajištění úkolů PČR a který je o 1385 služebních míst nižší než počet služebních míst stanovený pro rok 2012. Na služební příjmy policistů pak policie dostane 14 326 736 tis. Kč, což se souvisejícími výdaji činí celkem 19 341 093 tis. Kč. Byl tak schválen návrh, který předložil bývalý policejní prezident plk. Petr Lessy.

 
Pro zajištění hospodaření policie s omezeným rozpočtem na služební příjmy v roce 2013 ministři souhlasili s těmito návrhy policejního prezidenta:
  • snížení počtu vedoucích příslušníků na úrovni krajských ředitelství policie, v rámci útvarů policie s celostátní působností a na Policejním prezidiu České republiky;
  • omezení potřeby přesčasové služby v policii nad 150 hodin ročně;
  • vytvoření podmínek pro alternaci služebních míst pracovními, zejména v oblasti správních činností policie;
  • další snížení počtu služebních míst na Policejním prezidiu.
 
V rámci systemizace dojde od příštího roku např. také ke snížení počtu policejních škol ze šesti na tři. K této reorganizaci přistoupilo Ministerstvo vnitra na základě podnětů pracovní skupiny. Díky ní dojde v rámci policejních škol ke snížení o 73 policistů a k úspoře cca 115 milionů Kč ročně.
 
Změny u hasičů přinesou posun v kvalifikační struktuře občanských zaměstnanců.
Celkový počet služebních míst příslušníků HZS včetně záloh pro rok 2013 stanovila vláda na 9330, u občanských zaměstnanců pak na 977. Navrhovaný početní stav pro rok 2013 vychází z rozpočtově pokrytých přepočtených stavů roku 2011. Systemizovaný počet míst příslušníků a občanských zaměstnanců v roce 2011 činil 10 797. Pro rok 2013 je také plánováno zrušení dalších 300 služebních a pracovních míst technického a obslužného personálu z nevýjezdové části sboru.
 
Snížení systemizovaného počtu služebních a pracovních míst bude dosaženo provedením výrazných racionalizačních opatření v řídící struktuře sboru a změnou organizační struktury v technických, vzdělávacích a účelových zařízeních generálního ředitelství HZS.
 
Snížení počtu služebních míst v rámci nevýjezdové části sboru umožní doplnit početní stavy příslušníků v jednotkách tak, aby na požárních stanicích bylo reálné vykonávat službu alespoň v minimálním početním stavu příslušníků ve směně, aniž by do služby byli povoláváni příslušníci mimo rámec svých řádných směn. Finanční efekt dosažený realizací racionalizačních opatření je vyjádřen v oblasti platů částkou 31,3 mil. Kč ve srovnání s rozpočtem na rok 2012. Rozpočet platových a s nimi souvisejících výdajů pro příslušníky HZS pro rok 2013 v celkové výši bude 4 654 598 000 Kč.
Připravované organizační změny s sebou přinesou posun v kvalifikační struktuře občanských zaměstnanců a výraznou změnu v poměru limitů regulace zaměstnanosti.

vytisknout  e-mailem