Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K možnosti podání žaloby dle části páté občanského soudního řádu opomenutým účastníkem a další otázky s tím související

JUDr. Klára Hamuľáková 

Shrnutí:

Článek je zaměřen na soukromoprávní větev soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy vykonávanou civilními soudy. Ta je upravena v části páté z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. K podání žaloby je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla jeho práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta. Podrobný rozbor je v článku věnován otázce účastenství tzv. opomenutého účastníka a situaci, kdy by opomenutý účastník hodlal podat žalobu. Všeobecná shoda totiž panuje v tom, že i on může žalobu podat. Zákon, odborná veřejnost ani judikatura soudů však blíže nestanoví, jaký má být další postup soudu v případě, že tak opomenutý účastník učiní, jak se má soud vypořádat se splněním zákonem stanovených podmínek a jak má posoudit včasnost podané žaloby.

About posibility of the omitted party to bring an action under Part Five ot the Civil Procedure Code and other related issues - summary:

The article is focused on the civil part of the judicial control of administrative bodies´ acts, regulated in Chapter Five of the Civil Procedure Code (Act N. 99/1963 Coll.) - Proceedings concerning cases which were decided by a different body. The participants of this proceeding are the claimant and those, who were the participants of the administrative proceeding. If the court finds out that somebody, who should be the participant of the court proceeding is not treated as a participant, the court takes appropriate measures for he or she joins the proceeding. The main attention in the article is paid to the situation when the omitted participant (person that was not the participant of the administrative proceeding although he or she should have been its participant) wants to file a complaint. The law does not provide answer to the question how to deal in this situation with the legal conditions under which the civil court may issue meritorious decision.


 

vytisknout  e-mailem