Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně závažné vyhlášky obcí v nové judikatuře Ústavního soudu: pohyb zvířat v obci a související otázky

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Ústavní soud v posledních letech přehodnotil svůj pohled na vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi a novou interpretací příslušných ústavních a zákonných ustanovení rozšířil prostor pro jejich vlastní normotvorbu, zejména v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. Článek popisuje důsledky, které má tento nový způsob výkladu na tvorbu vyhlášek, regulujících otázky spojené s chovem zvířat, zejména s jejich pohybem po veřejných prostranstvích. Zvláště zkoumá nové možnosti, které v tomto směru poskytuje ustanovení § 10 obecního zřízení, oproti užšímu zmocnění v zákoně na ochranu zvířat proti týrání.
 
Generally Binding Municipal Decrees in the New Decision-making of theCzech Constitutional Court: Animal Regulation – summary:
 
The Czech Constitutional Court has recently reassessed its view of municipal decree-making and by a new interpretation of respective contistutional and statutory provisions it has extended the scope of the municipal legislation, especially in the field of local public peace matters. The article describes the consequences of this new method of interpretation on the municipal decree-making governing the implications of animal keeping, particularly of their access and motion in the municipal space open to public. It examines above all the new potential given by the Section 10 of the Municipal Act, in contrast to a stricter delegating provision
of the Animal Welfare Act.

vytisknout  e-mailem