Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Funkce certifikovaných bezpečnostních protipožárních dveří ve veřejných provozech

V dnešní době stále ještě existuje poměrně hodně veřejně přístupných provozů a prostor, jako jsou recepce, haly či šatny lázní, bazénů, aquaparků, wellness center, posiloven, hotelů a penzionů, které mají naprosto nedostatečné zabezpečení. A právě ve zmíněných provozech, kde je vysoká koncentrace a fluktuace lidí po celou provozní dobu, kde je velká anonymita, dochází často a velmi snadno ke krádežím. Nejedná se jen o krádeže finanční hotovosti, ale také krádeže elektroniky (např. registrační pokladny, terminály, notebooky, mobilní telefony apod.). „Pravidelní“ pachatelé trestné činnosti, ale i příležitostní „zlodějíčci“, si dnes umí s běžnými dveřmi poradit. To je důvod, proč je nutné stále zvyšovat odolnost dveří proti násilnému vniknutí. 

Drobné bezpečnostní doplňky nestačí

Výměnou samotné bezpečnostní cylindrické vložky se v žádném případě nezvýší úroveň zabezpečení proti hrubé síle, stejně tak nepomohou ani „bezpečnostní“ plechy pod kováním a podobné přídavné prvky. Dveře sice budou mít kvalitní vložku odolnou např. proti vyhmatání stavítek planžetou, ale proti násilnému průlomu zůstávají pořád jen obyčejnými dveřmi, se kterými si zloděj poradí v několika málo vteřinách.

Jediná skutečně účinná metoda zabezpečení vstupu je proto kombinace kvalitního příslušenství dveří (tedy bezpečnostní cylindrické vložky s bezpečnostním kováním) namontovaným na pevnostní, hrubé síle odolávající dveřní křídlo, doplněné ocelovou bezpečnostní zárubní, která tvoří kromě pevnostní bariéry i protipožární a protihlukový uzávěr. Takovouto sestavu, samozřejmě podloženou příslušnými certifikáty, které prokazují, že právě ten který komplet dveří, zárubně a příslušenství tvoří dohromady celek skutečně odolný proti napadení, lze potom shrnout pod označení certifikované bezpečnostní dveře.

Vítězí komplexnost

Při použití certifikovaných bezpečnostních dveří je možné současně zajistit i spolehlivé řešení oprávněného přístupu zaměstnanců do jednotlivých částí objektu prostřednictvím systému generálního klíče s navázáním na systém EKV (elektronická kontrola vstupu). Ten oprávněnost vstupu rozšiřuje o možnosti časového naprogramování přístupů a samozřejmě i detailní evidenční záznamy o čase vstupu a o délce a místě pobytu jednotlivých osob v rámci objektu. Zapojení MZP (mechanické zábranné prostředky) a EKV do systému EZS (elektronický zabezpečovací systém) je potom nejvyšší možné komplexní zajištění celého objektu s možnostmi ovládání dveří pomocí kódových klávesnic, bezkontaktních čipů, biometrických snímačů a jiných čtecích terminálů.

 Na základě specifikace dodavatele elektronického systému lze certifikované bezpečnostní dveře vybavit elektromechanickými zámky, elektromotorickým ovládáním cylindrické vložky, kontakty pro signalizaci otevření a zavření dveří (včetně signalizace uzamčení dveří), nebo zárubní s elektromagnetickým otevíračem (tzv. elektrický vrátný), který může být ovládán třeba pracovníkem recepce nebo jen pomocí tlačítka. Menším provozům takové jednoduché elektrické otevírání dveří stačí. Větší organizace obvykle řeší důslednější kontrolu a evidenci vstupů či průchodů „do“ nebo „z“ chráněných či jinak vyhrazených prostor/zón, většinou s přesně vymezeným oprávněním vstupu jednotlivým osobám. Tyto kontroly se mohou realizovat prostřednictvím čipů nejrůznějšího provedení, klávesnic nebo kontrolou biometrických údajů jako např. otisku palce nebo sejmutí obrazu oční sítnice. V místech, kde je potřeba zaznamenávat i přesný čas použití v kombinaci s totožností osoby, která vchod/průchod použila, je potom možné dveře vybavit již zmíněnými detektory otevření, uzavření a zamknutí dveří. Přes kontaktní rozhraní lze takto upravené dveře napojit na jakýkoliv ovládací systém, ať už je součástí okruhu řešícího pouze kontrolu a evidenci procházení a vstupů, nebo je napojený na nadřazený centrální průmyslový systém kontroly, zabezpečení a inteligentního řízení budovy.

Z uvedených důvodů je třeba řešit každou poptávku a zakázku individuálně:

  • podle konkrétního místa určení (lázeňské komplexy nebo hotely, městské bazény apod.)

  • podle provozních potřeb (počet obsluhujících osob a jejich oprávnění pohybu v objektu pro vytvoření systému generálního klíče),

  • podle způsobu ovládání (EKV, EZS).

Koncepce komplexního řešení může být dále doplněná o velmi specifické prvky ochrany – např. dveře mohou být vybaveny dvouokruhovým uzamykáním, kdy u zvlášť důležitých prostorů (např. technologické a bezpečnostní velíny nebo pracoviště počítačových serverů) je použitím rozdílných klíčů vynucena přítomnost dvou osob pro otevření nebo průchod, případně může být druhý okruh řešen elektronicky – první osoba provede ověření a odemknutí elektronického zámku a druhá osoba provede odemknutí manuálně ovládaného sekundárního zámku, který uvolní mechanicky soustavu uzamykacích čepů (např. úschovné místnosti a pokladny hotelů a lázeňských komplexů). 

Ochrana osobních údajů ale i požární odolnost a certifikace

Speciální možnosti ochrany jsou také často využívány pro potřeby zajištění ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., protože velká část provozovatelů o svých návštěvnících, pacientech, hostech nebo předplatitelích služeb vede záznamy obsahující „citlivá data“ a všechna místa „skladování“ těchto údajů musí být dostatečně zabezpečena – ať už jde o počítače s elektronickými záznamy, nebo o klasické kartotéky.

Další důležitou vlastností certifikovaných bezpečnostních dveří je protipožární odolnost včetně instalování bezpečnostní i protipožární zárubně. Požární odolnost (v rozsahu 15–60 minut podle modelu) je doložena příslušnými certifikáty, splnění podmínek oddělení jednotlivých požárních úseků podle požárního projektu budovy a doložení vlastností dveří pro požární revize je tedy samozřejmostí.

Bezpečnostní dveře jsou certifikovány dle ČSN P ENV 1627 (zařazení do bezpečnostní třídy), spadají tak plně do požadavků zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. resp. do všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, zvláštních ujednání a doložek pojišťovacích ústavů působících v ČR a ČAP (Česká asociace pojišťoven). Při zabezpečení certifikovanými bezpečnostními dveřmi lze uplatnit nárok na výhodnější (bonusové) pojištění, pojistky je možné sjednávat na vyšší částky, na pojistném je možné získat slevy a platí i nižší spoluúčast pojištěného v případě plnění pojistné události (v závislosti na rozsahu a úrovni zabezpečení). Lázeňské či hotelové ubytovací komplexy a provozy takto mohou získat výhodnější pojištění jak pro jednotlivé ubytovací prostory (pokoje, bytové jednotky, apod.), tak i pro celý objekt.

Popisované výrobky mohou mít mimo certifikátu dle ČSN P ENV 1627 také certifikáty Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) dle zák. 412/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Nezbytnou samozřejmostí je shoda vlastností výrobků s požadavky zák. č. 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb., vše v platném znění. Dalším nezanedbatelným plusem pro zákazníka je výroba dveří v certifikovaném systému jakosti dle podmínek normy ISO 9001:2008 a namontovány vám mohou být společností, která je držitelem Koncese pro poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob číslo 313. Dnes je již samozřejmostí, že provedení, vypracování návrhu řešení, cenová nabídka i poradenský servis provede firma zdarma. 

Uzamykací systémy generálního a hlavního klíče (SGHK)

Účelem uzamykacích SGHK je vytvoření funkčního systému nadřazených a vlastních klíčů podle provozně-organizačních požadavků zákazníka, a tím snížení celkového počtu klíčů na minimum, které nosí každá konkrétní osoba na svazku. Použité profily klíčů se liší od ostatních profilů používaných u sériově vyráběných vložek, a proto náhradní klíče zhotovuje výhradně výrobce. Spolu se systémem obdrží majitel bezpečnostní kartu, která slouží k objednávkám dodatků, náhradních vložek a klíčů.

Vzájemnou kombinací profilů klíče a uzamykací sestavy každé jednotlivé vložky je možné vytvořit systém značného rozsahu a složitosti. Zadání velmi rozsáhlých zámkových systémů je nutné s dodavatelem předem konzultovat. 

Závěr

Certifikované bezpečnostní dveře s požární odolností zařazené do příslušné bezpečnostní třídy jsou základním kamenem celého systému zabezpečení jakéhokoliv objektu. Vhodně vybraná a instalovaná technika ve spojení se základy bezpečného chování a s řádně sjednaným pojištěním jsou nejlepším řešením pro eliminaci možných bezpečnostních rizik. 

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217, E-mail: sekropk@mvcr.cz    

vytisknout  e-mailem