Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu

English English

Občané EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska

Překročení státních hranic

 • Státní hranice ČR, které jsou vnitřními hranicemi schengenského prostoru, lze překročit v zásadě v jakémkoliv místě, aniž by se prováděla hraniční kontrola osob bez ohledu na jejich státní příslušnost.

 • Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích, tj. na mezinárodních letištích ČR při letech z/do zemí mimo Schengen.

 • Nemá-li občan EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska cestovní doklad nebo průkaz totožnosti a nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je občanem některého z uvedených států, prokázal jiným dokladem.

 • Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na osobu mladší 15 let, která je zapsána do cestovního dokladu jiné osoby, s níž cestuje. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do průkazů totožnosti rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
   

Pravidla překračování vnějších hranic detailně stanovuje tzv. Schengenský hraniční kodex.
 

Povinnosti po vstupu

 • Jediná povinnost vyplývající z cizineckého zákona pro občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska je tzv. "ohlašovací povinnost", a to v případě, že doba jejich předpokládaného pobytu v ČR bude delší než 30 dnů. V takovém případě musí ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.

 • Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, kteří tuto povinnost splnili u ubytovatele. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na občana mladšího 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování.

 • Občan EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska má dále povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. potvrzení o přechodném pobytu či povolení k trvalému pobytu). V případě pobytu bez vydaného potvrzení/povolení hlásí  změny na cizinecké policii, v opačném případě na pracovišti MV ČR.
   

Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou přechodně pobývat na území ČR bez jakéhokoli zvláštního povolení, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Pokud hodlají na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, mohou požádat o vydání osvědčení o registraci.

Občan Evropské unie je povinen na žádost policie prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost, anebo předložením průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie. Pro účely cestování nenahrazuje průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie cestovní doklad.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

vytisknout  e-mailem