Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení Radka Johna k rezignaci Oldřicha Martinů na post policejního prezidenta

Dnes jsem přijal od generálmajora Oldřicha Martinů žádost o odvolání ze služebního místa policejního prezidenta, a to ke konci tohoto roku. Vnímám tento akt jako prvotní impuls hlubších změn, ke kterým musí v Policii České republiky nezbytně dojít. 

Odcházejícímu policejnímu prezidentovi jsem v posledních měsících vyčítal řadu věcí, například nedostatečný důraz při prosazování priorit této vlády. Soulad jsme nenacházeli ani při plánování některých transformačních a restrukturalizačních kroků.

Přestože jsme s panem generálmajorem Martinů v řadě ohledů nenacházeli společnou řeč, rád bych využil této příležitosti především k tomu, abych mu jménem Ministerstva vnitra i vlády České republiky za jeho dlouholetou službu poděkoval.

S ohledem na jeho dlouhodobé zkušenosti z policejní diplomacie má pan generálmajor Oldřich Martinů mou plnou podporu pro své další působení v diplomatických službách. Do doby než projde další odbornou přípravou na toto místo, zůstane ve služebním poměru příslušníka Policie ČR.

Pana generálmajora Martinů nyní musí nahradit člověk, který bude splňovat čtyři podstatná kritéria. Musí to být:

  • respektovaný odborník s perfektní znalostí bezpečnostní problematiky a s jasnou vizí další transformace policie v efektivně fungující sbor, zodpovědný za vnitřní bezpečnost naší země;
  • schopný krizový manažer, který dokáže i přes nepříznivou rozpočtovou situaci policii ekonomicky i personálně stabilizovat;
  • jedinec s vysokou osobní integritou, jehož morální profil bude garancí toho, že poroste důvěra ve vedení policie jak ze strany veřejnosti, tak samotných policistů;
  • nezávislá osoba, která bude mít podporu napříč politickým spektrem, schopná odolat politickým tlakům a garantující nestranné a bezchybné fungování policie.
     

Policie nepotřebuje další překotné legislativní změny, další převratné reformy, další destabilizaci. Potřebuje hledat vnitřní rezervy, ať už systémové, ekonomické či personální. Nový policejní prezident se ujme nezáviděníhodné role provést Policii ČR rokem, v němž ji čeká největší rozpočtový propad v její novodobé historii.

Krizový manažer proto musí nastoupit v co nejkratším možném termínu. Usiluji o to, aby nový policejní prezident byl osobou nezávislou, odborně erudovanou a všeobecně respektovanou - tedy osobou s  nezpochybnitelným mandátem.

Nový policejní prezident bude vybrán v řádném výběrovém řízení, v souladu se zákonem. Ačkoli mne k tomu zákon nenutí, rozhodl jsem se učinit dobrovolně bezprecedentní krok a sestavit výběrovou komisi tak, aby v ní měli své zastoupení nejen zástupci Ministerstva vnitra, policie a odborů, ale rovněž zástupci všech parlamentních demokratických stran.

Doporučení expertního týmu budu zcela respektovat a vybraného adepta jmenuji novým policejním prezidentem.

Podmínky výběrového řízení a složení expertního týmu sdělím veřejnosti v nejbližších dnech.

  


22. prosince 2010

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem