Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení Radka Johna k informacím o setkání s Liborem Michálkem

V médiích jsem se dnes dočetl, že jsem se prý na přelomu října a listopadu sešel s panem Liborem Michálkem, a to v době, kdy už měl mít k dispozici důkazy o trestné činnosti na Ministerstvu životního prostředí a na Státním fondu životního prostředí. Média dnes rovněž spekulují o tom, že jsem inicioval a řídil útok na členy této vlády a další osoby blízké Občanské demokratické straně. 

Kategoricky odmítám tato lživá obvinění šířená panem Ivanem Langerem a jemu blízkými osobami. Považuji proto za nezbytné sdělit veřejnosti informace o tom, kdy a za jakých okolností jsem se s panem Liborem Michálkem skutečně setkal.

Pan Libor Michálek se na mne obrátil již na konci léta tohoto roku na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Požádal mne tehdy o radu, jak postupovat v obtížné situaci, do níž se dostává. Byl tehdy čerstvě ve funkci šéfa Státního fondu životního prostředí a měl obavy, že na tomto fondu může dojít k nestandardnímu ovlivňování veřejných zakázek a nakládání s majetkem. V té době však neměl v ruce nic konkrétního, šlo pouze o podezření, že k účasti na nějakém protiprávním jednání bude nucen. Bylo zjevné, že v době naší schůzky neměl pan Libor Michálek v ruce nic, čím by své domněnky podpořil.

V souladu s tehdy připravovaným protikorupčním manuálem MV jsem jej upozornil, že jeho případné tvrzení bude mít stejnou váhu jako tvrzení osoby, která se trestného činu dopustí, a bude se mu tedy těžko prokazovat. Proto může být jistou výhodou, kdyby prvotní podnět zdokumentoval a tento záznam poté poskytl policii ČR jako podporu pro svá tvrzení.

Pan Libor Michálek se mne rovněž ptal, zda mu můžu doporučit konkrétního důvěryhodného policistu, který nezamete kauzu pod koberec. Řekl jsem mu, že doporučení konkrétního policisty by bylo mým politickým vměšováním do vyšetřování, a že jakmile bude mít konkrétní podezření, má se obrátit na orgány činné v trestním řízení.

Pan Libor Michálek měl také obavu, že v místech, kde budou probíhat jednání, jsou rušičky proti odposlechům a dotázal se mne, zda vím o někom, kdo má techniku, která by uměla schůzky na těchto jednáních zaznamenat. Řekl jsem mu, že technikou tohoto typu disponují někteří novináři, například pan Janek Kroupa. S mým bývalým kolegou Jankem Kroupou jsem však o této kauze nikdy nemluvil a ve společnosti pana Michálka jsem se s ním nikdy nesešel. Poté, co orgány činné v trestním řízení zahájily úkony v této kauze, jsem již v minulých dnech všechny tyto informace sdělil Policii ČR.

Rozešli jsme se s tím, že pan Libor Michálek se bude snažit získat přesnější informace o svých, doposud jen neurčitých, podezřeních, aby je mohl posléze oznámit orgánům činným v trestním řízení. Od té doby jsem se s panem Michálkem už nikdy neviděl, nehovořili jsme spolu a o detailech této kauzy jsem nebyl nikým informován.

Proto považuji útoky na mou osobu za absurdní. Je nezbytné, aby vyšetřování celé věci proběhlo bez politických vlivů a aby příslušné orgány objasnily, kdo a za jakých okolností se dopustil protiprávního jednání.

Musím na tomto místě opět zdůraznit, že mne stále více znervózňují úniky informací z Policie ČR.

  

Radek John
ministr vnitra

  


18. prosince 2010

vytisknout  e-mailem