Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011

TYTO INFORMACE NEMUSÍ JIŽ BÝT AKTUÁLNÍ! Na těchto stránkách jsou zveřejněny všechny informace související se změnami platnými od roku 2011. Změny přinesla novela zákona o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti 1. 1. 2011.  

Příslušnost nových pracovišť Ministerstva vnitra a cizinecké policie

Změna pracovišť vyřizujících záležitosti spojené s pobytem cizinců na území České republiky od 1. 1. 2011 se projevila také ve změně působnosti cizinecké policie a Ministerstva vnitra.
 
Do 31. 12. 2010 byla kompetence Ministerstva vnitra omezena na agendu trvalých pobytů. Od 1. 1. 2011 se počet regionálních pracovišť Ministerstva vnitra zvýšil, zároveň se významně rozšířila jejich agenda.
 
Nově jsou pracoviště Ministerstva vnitra odpovědná za značnou část záležitostí spojených s pobytem cizinců na území ČR.
 
V jakých případech se má cizinec po 1. 1. 2011 obracet na nová regionální pracoviště Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky)?
 • žádost o prodloužení doby pobytu na dlouhodobé vízum (žádost o udělení tohoto víza se i nadále podává na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí)
 • žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území a o prodloužení doby platnosti tohoto víza či doby pobytu na toto vízum
 • žádost o povolení k dlouhodobému pobytu či prodloužení jeho platnosti
 • žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území (jste-li občanem Evropské unie)
 • žádost o povolení k přechodnému pobytu resp. o vydání pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie či její prodloužení
 • žádost o vydání povolení k trvalému pobytu
 • hlášení změny místa pobytu na území (změnu je nezbytné ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo)
  • držitel dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu je povinen změnu místa pobytu ohlásit, pokud tato změna bude delší než 30 dnů
  • držitel pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo občan Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu, nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu je povinen změnu místa pobytu ohlásit, pokud tato změna bude delší 180 dnů
 • hlášení ostatních změn (jako je změna příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu, údajů v dokladu o povolení k pobytu) a dále hlášení ztráty, zničení, odcizení či poškození dokladu o povolení k pobytu
 • žádost o vydání potvrzení o oprávněnosti pobytu na území (s výjimkou pobytu, který nepřesáhne 90 dnů a potvrzení vyžadovaného matričním úřadem před uzavřením manželství)
V jakých případech se má cizinec po 1. 1. 2011 obracet na pracoviště cizinecké policie?
 • ohlašování místa pobytu na území po příjezdu do České republiky (následnou změnu místa pobytu, pokud jde o pobyt na území na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je již třeba hlásit na regionálních pracovištích ministerstva vnitra)
 • prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum
 • vydání potvrzení o krátkodobém pobytu a bez ohledu na druh pobytu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území vyžadovaného matričním úřadem před uzavřením manželství
 • ověřování pozvání
 • kontrolu legálnosti pobytu na území

  
Odbor azylové a migrační politiky, 6.1.2011

vytisknout  e-mailem