Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinnost pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu a krajského úřadu poskytovat adresy zmocněnců okrskovým volebním komisím

Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu), má pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu povinnost poskytovat adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, jejichž přihlášky k registraci byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím. 

Výše zmíněnou povinnost ukládá i zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů“), v ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) krajským úřadům. Splnění této povinnosti má význam jednak pro delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí jednotlivými politickými stranami, politickými hnutími, koalicemi podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, tak i pro povinnost předsedy okrskové volební komise zaslat neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v okrskové volební komisi zastoupení, a to na adresu zmocněnce, podle ustanovení § 41 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev krajů.

Při konání společných voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu se okrskové volební komise ustavují podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů (s níže uvedenou výjimkou) a podle § 64 téhož zákona plní úkoly, jak pro volby do zastupitelstev krajů vyplývající ze zákona o volbách do zastupitelstev krajů, tak i pro volby do Senátu vyplývající ze zákona o volbách do Parlamentu. Na základě tohoto ustanovení má proto v případě souběhu těchto voleb povinnost poskytovat adresy zmocněnců okrskovým volebním komisím krajský úřad.

S ohledem na usnesení Nejvyššího správního soudu (Vol 23/2014-110) je nutné přiznat právo delegovat člena a náhradníka do okrskových volebních komisí nejen subjektům kandidujícím ve volbách do zastupitelstev krajů, ale též subjektům kandidujícím pouze ve volbách do 1/3 Senátu (tj. politickým stranám, politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, a kteří kandidují pouze v těchto volbách). Tato situace představuje výjimku ze shora uvedeného a povinnost poskytnout adresy zmocněnců těchto kandidujících stran náleží pověřeným obecním úřadům v sídle volebního obvodu.

Pro úplnost upozorňujeme, že v hlavním městě Praze se okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu České republiky zřizují a plní úkoly podle zákona o volbách do Parlamentu, neboť v hlavním městě Praze se volby do zastupitelstev krajů nekonají. V tomto případě pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu, konkrétně úřad městské části v sídle volebního obvodu, povinnost vyplývající z ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o volbách do Parlamentu splnit musí.

 

vytisknout  e-mailem