Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Petice za Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže

Předseda Senátu Přemysl Sobotka a místopředseda<br />vlády Ruské federace A. D. Žukov. Předseda Senátu Přemysl Sobotka a místopředseda
vlády Ruské federace A. D. Žukov.

Předseda Senátu Přemysl Sobotka jednal 14. září s místopředsedou vlády Ruské federace Alexandrem Dmitrijevičem Žukovem. Hlavním tématem pracovního setkání byl rozvoj hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi. Podle P. Sobotky leží těžiště oboustranných vztahů ve strojírenství, zemědělství a v neposlední řadě v energetice. „Panu místopředsedovi Žukovovi jsem řekl, že Česká republika má zájem na pravidelných a plynulých dodávkách energetických surovin. Byl jsem panem místopředsedou ujištěn, že ruská strana nemá zájem na politizaci obchodních vztahů a že k hospodářské spolupráci přistupuje pragmaticky,“ dodal předseda Senátu P. Sobotka. Zároveň A. D. Žukova informoval, že se zúčastní zahájení česko-ruského businessfóra, které se koná v Brně v rámci Strojírenského veletrhu a které má za cíl nastartovat nové projekty v hospodářské spolupráci.
 
Ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu, se 16. září uskutečnil seminář na téma Krajané a Česká republika - hledání možností k otevřené spolupráci. Několik desítek vědců, historiků, politiků, státních úředníků i Čechů žijících v zahraničí do Senátu pozvali senátoři ze Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Účastníky jednání v Jednacím sále přivítal předseda Senátu Přemysl Sobotka. Hovořil mimo jiné o tom, jak obětavost a pozitivní vlastenectví většiny našich krajanů žijících v zahraničí ostře kontrastuje s domácím českým pesimismem a apatií. „Právě nad slovem vlastenectví, které v naší zemi bohužel mnoho lidí považuje za něco staromódního a nepatřičného, se musíme zamýšlet a vidět jeho pozitivní rozměr i na širší mezinárodní úrovni. Jde o to, že zatímco zaslepený nacionalismus uzavírá cestu porozumění a spolupráce mezi jednotlivými státy a národy, vlastenectví krajanských skupin v různých zemích pomáhá naopak často významně otvírat dveře například menším zemím u těch větších,“ řekl také P. Sobotka.
 
Seminářem chtějí senátoři nastartovat debatu o uspořádání vztahů mezi majoritním národem a jeho minoritami v cizině. Účastníci diskutovali o tom, zda současný stav vyhovuje, nebo zda jej bude nutno vylepšit v rámci stávající struktury, nebo hledat řešení zcela jiné. Současná doba s sebou přináší i nové odchody Čechů za hranice své vlasti z důvodů pracovních, studijních či čistě osobních. I tito lidé zaslouží dle přítomných na semináři zájem státu, již jenom minimálně proto, aby se domů rádi vraceli.
 
Na semináři vystoupili zástupci akademického světa, Ministerstva zahraničních věcí i zástupci českých menšin v cizině. Představeny byly i koncepce  některých jiných států k jejich menšinám v zahraničí. Zároveň byla poprvé na veřejnosti prezentována publikace Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918 až 2008) autorů Stanislava Broučka, vědeckého pracovníka Etnologického ústavu Akademie věd, a Tomáše Grulicha, historika, senátora a místopředsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Cílem této publikace je dle jejích tvůrců vytvořit základní historický podklad pro následné řešení institucionálních vztahů mezi Českou republikou a jejími menšinami v cizině.
 

Předseda Senátu Přemysl Sobotka přebírá petici za Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže. Předseda Senátu Přemysl Sobotka přebírá petici
za Rovné dodržování zákona o cenách
a zákona na ochranu hospodářské soutěže.

Ve čtvrtek 17. září navštívili Senát zástupci Regionální agrární rady Libereckého kraje, aby předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi předali petici za Rovné dodržování zákona o cenách a zákona na ochranu hospodářské soutěže. „Smyslem naší petice je, aby se dodržovaly zákony o cenách a hospodářské soutěži. Zemědělci již přes rok prodávají mléko hluboko pod výrobními náklady. To samozřejmě nečiníme dobrovolně a navíc tím podle našeho názoru porušujeme zákon o cenách. Požadujeme zamezit vynucenému porušování zákona na producentech a jeho vymáhání u všech, kteří se na trhu s mlékem podílejí,“ uvedl k petici Robert Erlebach, předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje. Petiční akce byla zahájena 29. července a ukončena u příležitosti konání krajských dožínkových slavností Libereckého kraje v sobotu 5. září 2009. K petici se připojilo svým podpisem celkem 15 807 občanů.
 
text –kk-
foto archiv Senátu PČR
 


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 29.9.2009

vytisknout  e-mailem