Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva Státní volební komise

Státní volební komise se sešla dne 2. září 2009 ke svému mimořádnému zasedání, konanému v návaznosti na usnesení pléna Ústavního soudu ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády. 

Jediným bodem jednání Státní volební komise byla otázka další organizace předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jejichž přípravu Státní volební komise, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, koordinuje a vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro jejich organizačně technické provedení.

Při svém stanovisku vzala v úvahu ty skutečnosti, že z usnesení pléna Ústavního soudu nelze dovodit jeho konečné rozhodnutí ve věci, tudíž ani to, že se předčasné volby ve vyhlášeném termínu neuskuteční, a dále pak dnešní jednání pléna Ústavního soudu, podle kterého proběhne dne 10. září 2009 první ústní veřejné slyšení ve věci posouzení ústavnosti ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny. Jedná se o den, na který zároveň připadá lhůta pro registrace podaných kandidátních listin krajskými úřady.

Státní volební komise, vědoma si rizika možného soudního napadení volby kandidátů v důsledku činění úkonů v období odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta o vyhlášení předčasných voleb, považuje v kontextu dosavadního stavu věci a vynaložených finančních nákladů za relevantní dát kandidujícím subjektům možnost řádné účasti v předčasných volbách, pokud by se 9. a 10. října tohoto roku konaly. Z toho důvodu doporučuje krajským úřadům ve spolupráci s kandidujícími subjekty odstranit případné nedostatky na jimi podaných kandidátních listinách a ve lhůtě 29 dnů přede dnem voleb rozhodnout v rámci řízení o registraci; volebním orgánům pak dodržovat harmonogram úkolů vyplývajících z právní úpravy pro tyto volby. Stejně tak Státní volební komise vylosuje na svém řádném zasedání konaném dne 7. září t.r. čísla, kterými mají být označeny hlasovací lístky kandidujících subjektů.

Podle projednání věci Ústavním soudem dne 10. září 2009 pak bude rozhodnuto Státní volební komisí na dalším mimořádném zasedání, konaném téhož dne, o pokračování v zajištění voleb nebo o ukončení jejich přípravy.

  


2. září 2009

vytisknout  e-mailem