Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Senát - předčasné volby do Poslanecké sněmovny

Schůze SenátuSchůze Senátu

Na 7. schůzi Senátu, která se konala ve čtvrtek 28. května, projednali senátoři celkem 13 bodů, z čehož bylo sedm návrhů zákonů. Nejvíce pozornosti budil ústavní návrh zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, na kterém  se shodli zástupci nejsilnějších politických stran, aby vyřešili krizi po svržení koaliční vlády Mirka Topolánka. Senát návrh zákona podpořil 56 hlasy ze 71 přítomných senátorů, proti bylo několik senátorů, zejména 1. místopředseda Senátu Petr Pithart, který se domnívá, že návrh zákona obchází ústavu. Poslanecká sněmovna v současném složení skončí svou činnost dnem předčasných voleb, které by se měly konat nejpozději v pátek 9. a v sobotu 10. října.
  
Druhým sledovaným návrhem zákona pak byla novela exekučního zákona, která dává státu více možností, jak postihnout exekutorskou komoru. Například Ministerstvo spravedlnosti bude moci pozastavit výkon rozhodnutí exekutorské komory, která budou dle jeho názoru v rozporu s právními předpisy. Novela zákona také umožňuje státu uvalit na komoru nucenou správu. Také tento návrh zákona senátoři podpořili, stejně jako návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který má mimo jiné usnadnit přechod rádií na digitální vysílání.
  
Senátoři podpořili i návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji, jenž stanovuje věkovou hranici pro snímání otisků prstů na šest let. Předškolní děti tak nebudou muset mít v cestovních pasech své otisky. Na programu jednání byla i novela zákona o archivnictví, která zavádí elektronickou spisovou službu. Podle ministra vnitra Martina Peciny budou dokumenty, jež úřad či soud obdrží v listinné podobě, pokud to jejich povaha umožní, převáděny do digitální podoby. Státní úřady začnou dokumenty od července rovněž posílat prostřednictvím systému datových schránek. Obce, kraje a soudy se pak k systému připojí až v listopadu. Také tuto normu senátoři podpořili.
  

Předání petice předsedovi SenátuPředání petice předsedovi Senátu

Během schůze byla předsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi předána petice „Zachraňme Šumavu“. Petice byla iniciována Svazem obcí Národního parku Šumava a obsahuje 9 000 podpisů občanů České republiky. Upozorňuje na katastrofální situaci na Šumavě, kde vlivem devastace a působení kůrovce odumírají největší plochy lesů ve střední Evropě. Předsedovi Senátu petici předal předseda Svazu obcí Národního parku Šumava František Nykles spolu se senátorkou Jiřinou Rippelovou a senátorem Tomášem Jirsou, kteří působí v šumavských volebních obvodech. František Nykles během předávání petice zdůraznil, že Svaz si v žádném případě nepřeje zrušit Národní park, ani nechce vést žádný boj či jitřit nějaké vášně a v žádném případě si neklade za cíl těžbu dřeva. „Nepřejeme si ale, aby o osudu Šumavy rozhodoval jen názor jedné části vědecké společnosti. Domníváme se, že rozhodovat by mělo široké spektrum vědců za součinnosti zástupců samospráv a majitelů pozemků z obou stran hranice,“ uvedl F. Nykles. „Člověk nesmí být vyřazován z přírody a Šumava musí být zachráněná,“ zakončil předseda Svazu obcí NP Šumava. Předseda Senátu P. Sobotka vzpomenul, že problematika Šumavy není v Senátu poprvé a že i on sám problematickou situaci na Šumavě vnímá. „Problematiku lesních ekosystémů na Šumavě sleduji již dlouho, tomuto tématu bylo v Senátu PČR věnováno také několik seminářů. Věřím, že se situace uspokojivě vyřeší a jako předseda Senátu budu usilovat o to, aby tomu tak bylo,“ uvedl po převzetí petice Přemysl Sobotka.  
  
Text: –kk-
Foto: Archiv Senátu PČR

 


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 2.6.2009

vytisknout  e-mailem