Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společné memorandum zástupců Ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí České republiky

Dnes 7. května podepsali zástupci Ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí České republiky "Memorandum o spolupráci při společné podpoře implementace eGovernmentu do území". 

Memorandum bylo podepsáno v souladu s principy a cíli zkvalitňování veřejné správy vytyčenými vládou České republiky. Tyto vize eGovernmentu souvisejí s efektivní veřejnou správou a přátelskými veřejnými službami, strategií rozvoje služeb pro informační společnost i s realizovanými či připravovanými legislativními změnami patrnými například v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v návrhu zákona o základních registrech veřejné správy a v návaznosti na aktivity zejména Ministerstva vnitra a jednotlivých územních samosprávných celků.

Cílem eGovernmentu je zefektivnit činnost veřejné správy a zajistit její transparentnost. Ministr vnitra Ivan Langer k tomu řekl: "Podmínkou úspěšného rozvoje eGovernmentu je odpovídající hardwarová a softwarová podpora, včetně kvalitně vzdělaných úředníků na všech úřadech veřejné správy."

Základem implementace eGovernmentu do území budou eGON Centra vybudovaná v krajích a v obcích s rozšířenou působností, která poskytnou základní technologickou infrastrukturu a budou plnit i funkci vzdělávacích a administrativních center.

Implementace eGovernmentu představuje významný zásah do prostředí veřejné správy. Je provázena řadou legislativních, organizačních a procesních změn, které se dotýkají všech úrovní veřejné správy a mají či mohou mít za následek vznik dalších klíčových kompetencí jak pro ústřední státní správu, tak pro územní samosprávné celky.

Pro realizaci zmiňovaných kroků, koordinování a řízení postupů implementace eGovernmentu v území bude ustaven projektový tým, v němž budou zastoupeny všechny smluvní strany tohoto Memoranda o spolupráci. Členy projektového týmu bude jmenovat náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví podle návrhu jednotlivých stran.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


7. května 2009

Odkazy do noveho okna

Hromadné foto

Hromadné foto 

Detailní náhled

Ivan langer, Zdeněk Zajíček, Olřich Vlasák

Ivan langer, Zdeněk Zajíček, Olřich Vlas... 

Detailní náhled

Memorandum

Memorandum 

Detailní náhled

Zdeněk Zajíček podepisuje

Zdeněk Zajíček podepisuje 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem