Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Senát - ocenění horní komoře, Asociace evropských Senátů

Senát byl oceněn jako jedna z nejlepších institucí veřejné správy, která je v komunikaci s veřejností otevřená a přístupná. Ocenění za 2. místo v kategorii nejlépe komunikující instituce převzal od organizátorů soutěže předseda Senátu Přemysl Sobotka dne 15. dubna. Komunikační soutěž vyhlašuje společnost Westminster. Jedná se o třetí ročník unikátního výzkumného projektu EMGC (European Monitor of Government Communications), který pravidelně monitoruje úroveň komunikace institucí veřejné správy. Doposud se výzkum realizoval pouze v České republice, letos poprvé proběhl také v ostatních zemích Evropské unie. V rámci třetího ročníku výzkumného projektu bylo osloveno celkem 1 565 domácích a zahraničních institucí, výsledky jsou vyhlašovány v 7 kategoriích. Tohoto ocenění si vážím, potvrzuje naši snahu o účinnou a trvalou komunikaci s médii a s veřejností. Senát neustále rozšiřuje počet programů a projektů, které ho přibližují lidem,“ uvedl při předání předseda Senátu Přemysl Sobotka. „Jsme ústavní institucí a základem naší práce je tvorba legislativy a zahraniční politika, což jsou pro občany relativně nezáživné věci. Jsem proto rád, že se nám daří přitáhnout pozornost k Senátu a ukázat, o čem naše práce je, v čem je důležitá a v čem jsme úspěšní,“ dodal Přemysl Sobotka.
 
Mezinárodní konference o významu očkováníMezinárodní konference o významu očkování
Pod záštitou senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku se v Senátu konala 15. dubna mezinárodní konference o významu očkování. Konference, kterou organizovala kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice, byla uspořádána u příležitosti evropského týdne imunizace, jenž probíhá právě v dubnu. Česká republika patří mezi průkopnické a také nejúspěšnější země, které chrání svou populaci před závažnými infekčními chorobami státem podporovaným očkovacím programem. Garantem konference za výbor byl senátor Pavel Sušický. Úvodní vystoupení patřila ministryni zdravotnictví Daniele Filipiové, zástupkyni ředitele regionální úřadovny WHO N. Menabde a ředitelce Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí Z. Jakab. Nosnými příspěvky byla vystoupení Michaela Víta, hlavního hygienika ČR, ředitele virologického oddělení z nemocnice v Rotterdamu A. Osterhause a předsedy České vakcinologické společnosti R. Prymuly.
 
Předseda Senátu Přemysl Sobotka se 17. dubna zúčastnil spolu s dalšími zástupci Senátu pravidelného zasedání Asociace evropských Senátů. Hostitelem jednání se letos stal nizozemský Haag. Ústředním tématem XI. zasedání AES byla role Senátů na evropském kontinentě. Státy s bikamerálním systémem mají zvláštní odpovědnost při rozšiřování občanské odpovědnosti v rámci Evropy. Na jednání se hovořilo o vztahu národních parlamentů a Evropského parlamentu, o principech subsidiarity a také o dalším prohlubování evropské integrace a spolupráce horních komor parlamentů členských zemí Evropské unie. Cílem Asociace evropských Senátů je rozvíjet dobré vztahy a spolupráci mezi jejími členy, napomáhat rozvoji bikamerálních systémů v rámci parlamentní demokracie a prohlubování evropské identity a šíření evropských hodnot. Členy Asociace jsou Senáty těchto zemí: Belgie, Bosna-Hercegovina, Francie, Itálie, Nizozemí, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie a Česká republika. Pozorovatelem je Lucembursko.
 
Text: – kk-
Foto: Archiv Senátu PČR
 
 


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 21.4.2009

vytisknout  e-mailem