Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vystavení osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) na žádost organizace

Lustrační osvědčení je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona
Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení ani čestné prohlášení.

Kdo a za jakých podmínek 

Místo občana, který má vykonávat funkci, u níž je lustrační osvědčení požadováno, může žádost o vydání tohoto osvědčení podle § 6 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. podat organizace, pro kterou občan vykonává nebo bude vykonávat předmětnou funkci. Oprávněnou organizací pro podání takovéto žádosti je pouze organizace státní nebo organizace s většinovou účastí státu, taxativně uvedená v § 1 zákona č. 451/1991 Sb. Oprávněnou osobou pro podání takovéto žádosti je ten, kdo občana do funkce uvedené v § 1 zákona č. 451/1991 Sb. volí, jmenuje nebo ustanovuje.

Jak a kam se obrátit

 • Ministerstvo vnitra
  oddělení personální bezpečnosti a lustrací
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 789,  974 832 058
  e-mail: lustrace@mvcr.cz
  úřední hodiny:
  pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek od 8.00 do 16:00 hodin
  pátek od 8.00 do 15.00 hodin 
 • adresa pro písemný kontakt:
  Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 627, 170 00 Praha 7
   

Co musíte předložit

Písemná žádost o vystavení osvědčení podle § 6 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. musí obsahovat:
 • název a adresa organizace
 • seznam osob, pro které je vydání osvědčení požadováno
 • jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
 • podpis oprávněné osoby
 • razítko organizace
 • údaje o osobě, na kterou je žádost podávána (uvádí se v přílohách k jednotlivým osobám)
 K jednotlivým osobám se uvede:
 • jméno a příjmení, případně titul
 • všechna dřívější jména a příjmení (i u mužů)
 • datum narození a místo narození
 • celé rodné číslo
 • přesnou adresu bydliště včetně PSČ 
Vzor žádosti ke stažení:

Poplatky a termíny 

Poplatky
Správní poplatek se za vystavení lustračního osvědčení na žádost organizace neplatí.
Lhůty pro vyřízení
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne přijetí žádosti a vydané lustrační osvědčení je zasláno doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou osobě, která byla lustrována. Osvědčení je lustrovaná osoba povinna předložit zaměstnavateli k nahlédnutí do 30 dnů ode dne doručení. Zaměstnavatel je o vydání osvědčení informován formou vyrozumění.

Právní úprava

 • zákon číslo 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Kde získáte bližší informace
Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 974 832 058, 974 832 789.
Za správnost odpovídá:
 • Ministerstvo vnitra - bezpečnostní odbor,
  oddělení personální bezpečnosti a lustrací,
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789


 


Bezpečnostní odbor, 1. července 2021

vytisknout  e-mailem