Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) na žádost organizace

Lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti
 • evidována v materiálech StB jako spolupracovník ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona

Zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení ani čestné prohlášení.

Kdo a za jakých podmínek
Namísto státního občana České republiky, který má vykonávat funkci uvedenou v § 1 zákona č. 451/1991 Sb., může žádost o vydání osvědčení v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. podat orgán, který občana do funkce taxativně stanovené v § 1 zákona č. 451/1991 Sb. volí, jmenuje nebo ustanovuje.

Jak a kam se obrátit

 • Ministerstvo vnitra
  Oddělení personální bezpečnosti a lustrací
  Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 789,  974 832 058
  e-mail: lustrace@mvcr.cz
   
 • podání žádosti:
  pondělí a středa od 8.00 do 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek od 8.00 do 16:00 hodin
  pátek od 8.00 do 15.00 hodin 
   
 • adresa pro zaslání žádosti:
  1) Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 627, 170 00 Praha 7
  2) DS: ID 6bnaawp (pouze s elektronickým podpisem oprávněné osoby)
   

Žádost musí obsahovat:

 • název a adresa organizace
 • seznam osob, pro které je vydání osvědčení požadováno
 • jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby
 • podpis oprávněné osoby
 • razítko organizace
 • údaje o osobě, za kterou je žádost podávána (uvádí se v přílohách k jednotlivým osobám)
   

K jednotlivým osobám se uvede:

 • jméno a příjmení, případně titul
 • všechna dřívější jména a příjmení (i u mužů)
 • datum narození a místo narození
 • celé rodné číslo
 • přesnou adresu pro zaslání osvědčení (zasílá se výhradně do vlastních rukou lustrované osoby) 
   

Formulář:
Vzor žádosti o vydání osvědčení pro organizace (doc, 28 kB)

Poplatky  
Správní poplatek se za vydání lustračního osvědčení na žádost organizace neplatí.

Termíny:
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je do 60 dnů ode dne přijetí žádosti a vydané lustrační osvědčení je zasláno prostřednictvím České pošty, s.p. doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou osobě, která byla lustrována. Žadatel je o vydání osvědčení správním orgánem písemně vyrozuměn.

Právní úprava
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Další informace
Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 974 832 058, 974 832 789.


Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní odbor,
Oddělení personální bezpečnosti a lustrací,
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná, telefon: 974 832 058, 974 832 789


Bezpečnostní odbor, 2. ledna 2024

vytisknout  e-mailem