Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

11. ročník soutěže Úřad roku "Půl na půl" respekt k rovným příležitostem 2017

Konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života
a vyhlášení vítězů soutěže Úřad roku "Půl na půl" 2017 - respekt k rovným příležitostem

Úřad roku Půl na půl 2017

Dne 3. října 2017 proběhla v usedlosti Spiritka - školicím středisku Ministerstvu vnitra konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života, jejíž součástí bylo vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže Úřad roku "Půl na půl".
 

Předmět soutěže

Ministerstvo vnitra realizovalo soutěž prostřednictvím dotazníků, ve kterých se zaměřilo na otázky představ a cílů v oblasti problematiky rovných příležitostí žen a mužů, na jejich ukotvení v oficiálních dokumentech. Hlavní důraz byl kladen na úspěchy v roce 2016, sloužící pro inspiraci ostatním. Rovněž bylo sledováno jakým způsobem vedení obcí a měst vychází vstříc svým zaměstnankyním a zaměstnancům a jaké vyvíjí aktivity z hlediska vstřícnosti ke klientům a návštěvníkům úřadu.

V letošním roce bylo dotazníkové šetření koncipováno především s ohledem na příklady dobré praxe. Soutěže se mohl zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Výběrová komise, složená ze zástupkyň a zástupců Ministerstva vnitra, partnerů - Gender Consulting, Fóra 50 %, dále Department of Gender Equality MŠMT ČR, Sociologického Ústavu AV ČR a krajů, dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotila na základě stanovených kritérií a udělila ocenění Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích - 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii byly vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

Způsob vyhlášení soutěže a rozeslání byl uskutečněn formou sdílení informací prostřednictvím krajů a partnerských organizací, aby nedocházelo k nadměrné byrokratické zátěži obcí a úřadů, které na danou problematiku nereflektují a dotazníky vyplňují z povinnosti, nikoliv vlastního zájmu. Na závěr dotazníku byla položena nehodnocená otázka, jaké mají kraje a obce představy, jak by jim mohla státní správa pomoci v jejich aktivitách, co by chtěly vylepšit a co naopak omezit.

Do 11. ročníku se přihlásilo 32 soutěžících, což je sice menší počet vyplněných dotazníků, než bylo zasláno v předchozích letech, ale z výsledků vyplývá, že se účastnili hlavně ti, kteří se daným tématem zabývají, mají výsledky a mohou být dobrým vzorem pro další obce, města a kraje.

Vítězové obdrželi ocenění z rukou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. - náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy. Spolu s ním předávali ocenění také RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu, Mgr. Jiří Kaucký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra, Mgr. David Beňák, DiS. - náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc. - ředitelka rodinné politiky a problematiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Dagmar Novosadová - členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Kunína, Mgr. Kateřina Kaňoková z Gender Consulting a Mgr.Veronika Šprincová z Fóra 50 %.

S prezentací k projektu "Služba šitá na míru", který je mimo jiné zaměřen na problematiku slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby a práci resortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů vystoupila v odpoledním blobu konference Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Výstupem soutěže bude elektronická publikace "Úřad Půl na půl" - příklady dobré praxe, která bude k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra a ve které představíme nejen tři vítězné úřady z každé kategorie, ale i další, které se mají čím pochlubit.

Výsledky

Partnery soutěže byly organizace Fórum 50 %, Alternativa 50+ a Gender Consulting. Asociace krajů ČR aktivně pomáhala při distribuci dotazníků. Partnerem konference byl Svaz měst a obcí ČR.
 

Prezentace vítězných úřadů:

Kraje

 1. Kraj Vysočina (pdf, 309 kB)
 2. Jihomoravský kraj (pdf, 1,2 MB)
 3. Olomoucký kraj (pdf, 1,3 MB)
   

Obce II. a III. typu

 1. Statutární město Most (pdf, 3,3 MB)
 2. Městská část Praha 22 (pdf, 2,8 MB)
 3. Městská část Praha 18 (pdf, 11,9 MB)
   

Obce I. typu

 1. Obec Kamýk nad Vltavou (pdf, 3 MB)
 2. Obec Nový Kostel (pdf, 16,8 MB)
 3. Obec Heřmánkovice (pdf, 4,2 MB)

  

*****************************************************************************************************************************************************************

  

Vyhlášení soutěže
11. ročník soutěže Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem 2017

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50 %, o.p.s., a Gender Consulting, s. r. o. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

V letošním roce dotazníky minimalizujeme a snažíme se vyzdvihnout především příklady dobré praxe. Výběrová komise v srpnu 2017 dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotí na základě stanovených kritérií a udělí ocenění Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích - 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii budou vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

V případě zájmu prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 30. července 2017.

Vyplněné dotazníky posílejte e-mailem na adresu: stepanka.bergerova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle: 974 817 661.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne na konferenci Rovné příležitosti - slaďování pracovního a rodinného života - dne 3. října 2017 v usedlosti Spiritka (Atletická 2352/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov).

  

Odkazy do noveho okna

1_Konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života.JPG

1_Konference Rovné příležitosti, slaďová... 

Detailní náhled

2_JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.JPG

2_JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.JPG 

Detailní náhled

3_RNDr. Josef Postránecký.JPG

3_RNDr. Josef Postránecký.JPG 

Detailní náhled

4_Mgr. Jiří Kaucký.JPG

4_Mgr. Jiří Kaucký.JPG 

Detailní náhled

5_Mgr. David Beňák, DiS.JPG

5_Mgr. David Beňák, DiS.JPG 

Detailní náhled

6_Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc..JPG

6_Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc..JPG 

Detailní náhled

7_Dagmar Novosadová.JPG

7_Dagmar Novosadová.JPG 

Detailní náhled

8_Konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života.JPG

8_Konference Rovné příležitosti, slaďová... 

Detailní náhled

9_Konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života.JPG

9_Konference Rovné příležitosti, slaďová... 

Detailní náhled

10_Kraj Vysočina - 1. místo v kategorii krajů.JPG

10_Kraj Vysočina - 1. místo v kategorii ... 

Detailní náhled

11_Kraj Vysočina - Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c..jpg

11_Kraj Vysočina - Mgr. Ing. Zdeněk Kadl... 

Detailní náhled

12_Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. a Ing. Ivana Hanáková Kosourová.JPG

12_Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. a ... 

Detailní náhled

13_Jihomoravský kraj -2. místo v kategorii krajů.JPG

13_Jihomoravský kraj -2. místo v kategor... 

Detailní náhled

14_Jihomoravský kraj - 2. místo v kategorii krajů.JPG

14_Jihomoravský kraj - 2. místo v katego... 

Detailní náhled

15_ Jihomoravský kraj - Mgr. Gabriela Mátéová.JPG

15_ Jihomoravský kraj - Mgr. Gabriela Má... 

Detailní náhled

16_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii krajů.JPG

16_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii k... 

Detailní náhled

17_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii krajů j.JPG

17_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii k... 

Detailní náhled

18-Olomoucký kraj -.JPG

18-Olomoucký kraj -.JPG 

Detailní náhled

20_Statutární město Most - 1. místo v kategorii obce II. a III. typu - Ing. Markéta Stará.JPG

20_Statutární město Most - 1. místo v ka... 

Detailní náhled

21_MČ Praha 22- 2. místo v kategorii obce II. a III. typu - Mgr. Zdeňka Žaludová.JPG

21_MČ Praha 22- 2. místo v kategorii obc... 

Detailní náhled

22_MČ Praha 18 - 3. místo v kategorii obce II. a III. typu - Ing. Vladislav Gerhard.JPG

22_MČ Praha 18 - 3. místo v kategorii ob... 

Detailní náhled

23_ Kamýk nad Vltavou - 1. místo v kategorii obce I. typu - - Petr Halada.JPG

23_ Kamýk nad Vltavou - 1. místo v kateg... 

Detailní náhled

23_Nový Kostel - 2. místo v kategorii obce I. typu - Jana Tutokiová.JPG

23_Nový Kostel - 2. místo v kategorii o... 

Detailní náhled

24_Heřmánkovice - 3. místo v kategorii obce I. typu - Jana Králová.JPG

24_Heřmánkovice - 3. místo v kategorii ... 

Detailní náhled

25_ Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D..JPG

25_ Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem