Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace držitelů mezinárodní ochrany

Česká republika poskytuje osobám s udělenou mezinárodní ochranou asistenci formou státního integračního programu již od roku 1994. 

Obecně o integraci držitelů mezinárodní ochrany

Politika integrace držitelů mezinárodní ochrany je zaměřena na podporu začlenění osob s udělenou mezinárodní ochranou do společnosti a zajištění samostatného a důstojného života těchto lidí, kteří byli nuceni uprchnout ze své vlasti z důvodu pronásledování či vážného ohrožení života.

Klíčová slova

  • azylant - osoba, které byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu;

  • osoba požívající doplňkové ochrany - osoba, která nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale byla jí udělena doplňková ochrana, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení, nebo prodloužení doplňkové ochrany;

  • držitel mezinárodní ochrany - osoba, které byl udělen azyl či doplňková ochrana;

  • integrace držitelů mezinárodní ochrany - proces postupného začleňování osob s udělenou mezinárodní ochranou do majoritní společnosti;

  • integrační azylové středisko - azylové zařízení sloužící k přechodnému ubytování držitelů mezinárodní ochrany, integrační azylová střediska provozuje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále "SUZ").
     

Základní dokumenty

Státní integrační program (dále „SIP“) má oporu v §§ 68 až 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Současný SIP byl schválen usnesením vlády dne 20.11.2015 pod č. 954 a účinnosti nabyl dne 1.1.2016. Dne 16.1.2017 schválila vláda svým usnesením č. 36 aktualizovanou podobu SIP, která lépe reaguje na potřeby procesu integrace.

  

vytisknout  e-mailem