Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní schengenský plán 2014

Národní schengenský plán je základní strategický dokument pro oblast schengenské spolupráce a ochrany hranic. Jeho cílem je zajistit správné a koordinované provádění schengenského acquis v České republice.

Česká republika vstoupila do Schengenu v roce 2007 poté, co úspěšně prošla schengenským hodnocením v letech 2006-2007. Od té doby prošla několika standardními cyklickými schengenskými hodnoceními, jejichž výsledky se staly základem pro formulování Národního schengenského plánu.

AktuálníNárodní schengenský plán (pdf, 2,3 MB) byl vytvořen v roce 2014 Ministerstvem vnitra ve spolupráci s ostatními dotčenými resorty. Cílem plánu a úkolů v něm stanovených je zajistit vysoký standard ve všech oblastech schengenské spolupráce, který je prověřován formou pravidelných schengenských hodnocení. Plán má dále do budoucna vytvořit vizi pro další rozvoj schengenského acquis, včetně posouzení finanční náročnosti a vytvoření národní strategie pro potřeby sestavování státního rozpočtu a využívání zdrojů EU. Plán pokrývá oblast krátkodobých víz, vnějších hranic, policejní spolupráce, vnitřních hranic, ochranu osobních údajů a průřezově informační systémy a komunikační podporu (včetně hodnocené oblasti SIS/SIRENE) a také oblast dokladů.

Do budoucna bude Národní schengenský plán stěžejním strategickým dokumentem, prostřednictvím kterého bude Česká republika implementovat celou řadu rozsáhlých evropských projektů jako např. Systém vstupu / výstupu (EES), ETIAS nebo strategii pro integrovanou správu vnějších hranic (IBM).

Vyhodnocování národního schengenského plánu probíhá na národní úrovni každý rok a předkládá se formou zprávy o plnění Národního schengenského plánu střídavě Koordinačnímu orgánu pro řízení ochrany státních hranic ČR a vládě. Pouze vládě předkládané materiály mohou obsahovat případnou aktualizaci plánu.

Schengenskému hodnocení ze strany orgánů Evropské unie bude Česká republika podrobena v roce 2019.

 

vytisknout  e-mailem