Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecně o migrační a azylové politice České republiky

Ministerstvo vnitra je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně - koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci Ministerstva vnitra za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky (OAMP). 

 1. Obecně o migrační a azylové politice České republiky
 2. Strategie migrační politiky České republiky
 3. Zásady migrační strategie
 4. Audit národní bezpečnosti - Bezpečnostní aspekty migrace
 5. Ústřední orgány státní správy
 6. Meziresortní orgány
 7. Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v ČR 2001-2016
 8. Zprávy o situaci v oblasti migrace
 9. Další dokumenty
   

Obecně o migrační a azylové politice České republiky

Česká republika klade v souladu se Zásadami migrační strategie České republiky důraz na bezpečnostní aspekty migrace, které představují průřezový element Strategie migrační politiky ČR. Tato strategie musí vést k posilování pozitivních aspektů migrace a k co nejúčelnějšímu potírání negativních jevů a s migrací spojených rizik. Mezi prioritní tematické okruhy v této oblasti patří integrace cizinců, nelegální migrace a návratová politika, mezinárodní ochrana, vnější dimenze migrace (včetně podpůrných projevů humanitárního nebo asistenčního charakteru), volný pohyb osob v rámci Evropské unie, schengenská spolupráce, ochrana hranic, legální migrace a provázanost se společnými politikami Evropské unie.

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) byl ustanoven na Ministerstvu vnitra v roce 2000 sloučením odboru pro uprchlíky a odboru pro imigraci a ochranu státních hranic.

K největšímu rozšíření odboru azylové a migrační politiky došlo v letech 2009 a 2011, kdy po vzoru ostatních států Evropské unie začalo docházet i v České republice k postupnému odnímání nepolicejních činností Policii České republiky a k jejich přesunu do gesce Ministerstva vnitra. V této souvislosti k 1. 1. 2009 odbor azylové a migrační politiky převzal agendu povolování trvalých pobytů. Od roku 2011 převzal i agendu přechodných pobytů (dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz). Odbor azylové a migrační politiky se v problematice pobytů řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

vytisknout  e-mailem