Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zásady migrační strategie

Ministerstvo vnitra je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně - koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci Ministerstva vnitra za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky (OAMP). 

 1. Obecně o migrační a azylové politice České republiky
 2. Strategie migrační politiky České republiky
 3. Zásady migrační strategie
 4. Audit národní bezpečnosti - Bezpečnostní aspekty migrace
 5. Ústřední orgány státní správy
 6. Meziresortní orgány
 7. Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v ČR 2001-2016
 8. Zprávy o situaci v oblasti migrace
 9. Další dokumenty
   

Zásady migrační strategie

Zásady migrační politiky formulují priority České republiky v oblasti migrace, integrace a mezinárodní ochrany, a reagují tak na současnou diskuzi k těmto tématům a potřebu jasně vyjádřit postoje České republiky. Zároveň si kladou za cíl otevřít diskuzi a dále posílit informovanost jak odborné, tak širší veřejnosti o otázkách migrace. Zásady jsou řazeny prioritně s ohledem na bezpečnostní aspekty migrace (představující průřezový element těchto zásad), zároveň však zastupují základní tematické okruhy v této oblasti - tedy integraci cizinců, nelegální migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu, vnější dimenzi migrace (včetně rozvojových a humanitárních aspektů), volný pohyb osob v rámci Evropské unie, schengenskou spolupráci, legální migraci a provázanost se společnými politikami Evropské unie.

Zásady jsou definovány v této podobě.

Česká republika:

 1. dostojí povinnosti zajistit občanům v rámci své migrační politiky klidné soužití s cizinci a díky účinné integraci zabrání vzniku negativních sociálních jevů.

 2. zajistí bezpečnost svých občanů a efektivní vynucování práva v oblasti nelegální migrace, návratové politiky a organizovaného zločinu spojeného s převaděčstvím a obchodováním s lidmi.

 3. dostojí svým závazkům v oblasti azylu a zajistí flexibilní kapacity svého systému.

 4. posílí aktivity s cílem pomoci uprchlíkům v zahraničí a s tím související prevenci dalších migračních toků, včetně podpory rozvoje zemí při zvládání migračních krizí.

 5. bude prosazovat udržení výhod volného pohybu osob v rámci Evropské unie a v schengenském prostoru.

 6. podpoří legální migraci, která je pro stát a jeho občany přínosná tak, aby Česká republika mohla pružně reagovat na potřeby svého pracovního trhu i reflektovat dlouhodobé potřeby státu.

 7. dostojí mezinárodním a evropským závazkům v oblasti migrace a aktivně se zapojí do celoevropských debat a hledání společných řešení.
   

Na základě těchto zásad Ministerstvo vnitra, ve spolupráci s ostatními ministerstvy, předložilo migrační strategii České republiky, v rámci které dále formuluje cíle, kterých chce vláda České republiky v daných oblastech jak na národní, tak i unijní úrovni dosáhnout, a stanovuje konkrétní nástroje, které k tomu plánuje použít.

 

vytisknout  e-mailem