Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krajané

Česká republika pomáhá podporovat kontakty českých menšin žijících v zahraniční s Českou republikou. 

Obecně o krajanech

Postavení krajana, tedy cizince s prokázaným českým původem, definovala Vláda České republiky usnesením vlády č. 1014/2014 ze dne 14. prosince 2014 (pdf, 61 kB). Toto usnesení v článku 1 přílohy č. 1 říká, že: "Krajanem je každý cizinec, který má prokazatelně český národnostní původ, nebo je dítětem rodiče s českým národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem." Kontakty s krajanskými komunitami udržuje a potvrzení o postavení krajana vydává Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

Vláda České republiky, vedena snahou podporovat kontakty českých menšin žijících v zahraničí s Českou republikou, rozhodla, že krajan může získat vízum či pobytové oprávnění k cestování do České republiky nebo k pobytu v České republice. Musí být ovšem splněny podmínky upravené zásadami, které jsou přílohou usnesení vlády č. 1014/2014 a v mezích příslušných právních norem, zejména zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
 

Klíčová slova

  • krajan - každý cizinec, který má prokazatelně český národnostní původ, nebo je dítětem rodiče s českým národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem;

  • prokázaný český původ - příslušnost k české národnostní menšině v zahraničí je vymezení etnické, nikoliv teritoriální a prokazuje se potvrzením MZV vydaným na základě listinných dokladů svědčících o českém původu žadatele.
     

Základní dokumenty

  

vytisknout  e-mailem