Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategie migrační politiky ČR

Vláda České republiky dne 29. července 2015 přijala usnesení č. 621 o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci. Materiál definuje klíčové zásady migrační politiky českého státu, stanovuje základní a dlouhodobé cíle v dané oblasti na národní i unijní úrovni a uvádí konkrétní nástroje sloužící k jejich dosažení.

Strategie migrační politiky migrační problematiku pokrývá v celém jejím rozsahu. Je rozčleněna do 7 tematických modulů odpovídajících jednotlivým stěžejním zásadám. Kromě bezpečnosti státu, představující průřezový element Strategie, se jedná o následující tematické okruhy:

  1. integrace cizinců,
  2. nelegální migrace a návratová politika
  3. mezinárodní ochrana,
  4. vnější dimenze migrace (včetně rozvojových a humanitárních aspektů),
  5. volný pohyb osob v rámci EU a schengenského prostoru,
  6. legální migrace a
  7. provázanost se společnými politikami EU v oblasti migrace.
     

Na realizaci Strategie dohlíží Koordinační orgán pro řízení ochrany státních hranic a migraci.

 

vytisknout  e-mailem