Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace a publikace pro cizince o cizincích

K orientaci cizinců ve společnosti je nezbytné cizince seznamovat s českými reáliemi, zprostředkovat informace o zvyklostech a pravidlech soužití běžných v ČR, o procedurách legálního pobytu, zaměstnávání a podnikání, nasměrovat je na organizace, které jim mohu poskytnout podporu a pomoc. Poskytování informací cizincům je zpracováno do třístupňového systému:

  • Předodjezdové informace: Informační materiály Příští zastávka ČR  jsou k dispozici i na vybraných zastupitelských úřadech v zemích původu a obsahují základní informace o podmínkách pobytu v ČR s upozorněním na případná rizika spojená s jejich nedodržováním.

  • Adaptačně-integrační kurzy: Jednodenní kurzy pro nově příchozí cizince Vítejte v ČR přibližují cizincům jejich práva a povinnosti v ČR a české prostředí obecně. V současné době jsou kurzy dostupné s tlumočením do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, mongolštiny, španělštiny, arabštiny a francouzštiny.

  • Kurzy pro cizince s dlouhodobým či trvalým pobytem: Kurzy, instruktážní filmy (např. instruktážní film Jak na to? dostupný z webových stránek organizace Slovo 21) a letáky slouží k vysvětlení a usnadnění vyřizovaní náležitostí k prodlužování a povolování pobytu v ČR a poskytují rady a instrukce pro řešení problémových situací v různých oblastech života, se kterými se cizinci mohou běžně setkat.
     

Vládní dokumenty týkající se oblasti integrace cizinců naleznete zde.

Další informace k tématu integrace lze získat na webových stránkách dalších ministerstev, na webových stránkách obcí a neziskových organizací, na portálech www.imigracniportal.cz, www.cizinci.cz , www.cestina-pro-cizince.cz atd.

Na webových stránkách Českého statistického úřadu jsou aktuální informace a statistiky o cizincích žijících v České republice. Dostupné jsou také publikace ke stažení v sekci Cizinci v České republice.

  

vytisknout  e-mailem