Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nelegální migrace v České republice

Nelegální migrace na území České republiky

Od vstupu do schengenského prostoru (tj. od roku 2008) jsou sledovány dvě základní kategorie nelegální migrace na území České republiky:

A) Nelegální překročení vnější schengenské hranice ČR

Nelegálního překročení vnější schengenské hranice ČR se dopustili cizinci, kteří nedovoleně překročili nebo se pokusili o nedovolené překročení vnější schengenské hranice České republiky.

Od roku 2008 je hraniční kontrola prováděna pouze na vnější schengenské hranici (tj. na vzdušných hranicích - na mezinárodních letištích v České republice). Pozemní státní hranice se sousedními státy tvoří pouze vnitřní schengenskou hranici, na které nejsou prováděny systematické hraniční kontroly. Nelze proto porovnávat údaje týkající se nelegální migrace přes státní hranice před a po roce 2008.
 

B) Nelegální pobyt

Nelegálního pobytu se dopustili cizinci zjištění na území České republiky, včetně tranzitního prostoru na letištích, kteří porušili zákonem stanovené podmínky pro pobyt cizince (nelegální vstup, překročení platnosti nebo doby pobytu, případy tzv. tranzitní nelegální migrace).

  • Nelegálně pobývající cizinci jsou na území zjišťováni zvláště ve vnitrozemí při běžné kontrolní činnosti, při cílených pobytových kontrolách a bezpečnostních akcích. Kontrolní činnost bývá prováděna v součinnosti orgánů státní správy České republiky, zejména pak Policie ČR, Celní správy ČR, Úřadu práce ČR a dalších.

  • Nelegálně pobývající cizinci jsou dále zjišťováni na vzdušných hranicích, a to většinou při vycestování z ČR na vnější schengenské hranici, ale také na vnitřní schengenské hranici (vycestování z ČR do dalšího schengenského státu nebo vstup ze schengenského státu). Jedná se o cizince, kterým uplynulo nebo bylo odebráno povolení k pobytu (bez ohledu na druh pobytu).

  • Nelegálně pobývající cizinci jsou zjišťováni orgány ČR, ale také orgány sousedních států, které se následně cizince, který vstoupil z ČR, snaží vrátit zpět na území ČR (statisticky se jedná o minimální počet osob).

  • Od roku 2008 jsou do kategorie nelegální pobyt zahrnováni i cizinci, kteří vstoupili na území ČR ze sousedního státu (tedy přes vnitřní schengenskou hranici) bez náležitostí nutných k pobytu na území ČR1. V souvislosti se zvýšenou migrační vlnou přijala Česká republika v roce 2015 opatření týkající se tranzitní nelegální migrace a nepovoleného pobytu cizinců na území České republiky. Policie ČR nadále nepřetržitě sleduje a analyzuje vývoj tranzitní nelegální migrace na území České republiky.

  

1)
Před rokem 2008 byli tito cizinci započítáváni do kategorie nelegální migrace přes státní hranice ČR - nelegální vstup.

  

vytisknout  e-mailem