Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reforma policie upravuje i provozování soukromých bezpečnostních služeb

Senát schválil dne 17. července 2008 vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Na základě poslaneckého návrhu se novelizuje zákon o živnostenském podnikání. Tato novela upravuje provozování soukromých bezpečnostních služeb. 

Ty jsou vykonávány v souladu s požadavky živnostenského zákona jako koncesované živnosti ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Žádná jiná právní regulace soukromých bezpečnostních služeb neexistuje. Je-li záměrem Reformy Policie ČR hlubší zapojení i soukromého sektoru včetně soukromých bezpečnostních služeb do ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, je nezbytné určitým způsobem zpřísnit jejich právní regulaci. Z těchto důvodů schválený návrh zákona zavádí nově podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti osob vykonávajících tyto činnosti.

Provozování soukromých bezpečnostních služeb je podnikatelská činnost, která se od ostatních živností odlišuje především tím, že ovlivňuje právní poměry třetích osob nezúčastněných na smluvním vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem služby. Nezřídka nelze vyloučit ani zásahy do osobních práv a svobod osob (např. při sledování v rámci detektivních činností, zajišťování pořádku při kulturních a sportovních akcí atd.). Je proto žádoucí, aby tyto služby poskytovali provozovatelé, kteří z hlediska morálních požadavků splňují přísnější kriteria bezúhonnosti než jsou stanovena pro ostatní provozovatele živností. Je rovněž nutné vymezit rozsah činností, které obě koncesované živnosti zahrnují.

Výkon činností zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb představuje téměř neustálý kontakt s veřejností, zpravidla s osobami stojícími mimo smluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem. Z těchto důvodů je nezbytné, aby takové činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí, s vyšší úrovní obecného právního vědomí, znalí postupů při jednání s fyzickými osobami, kteří jsou schopni zvládat případné stresové stavy a fyzicky jsou schopni vydržet zvýšenou námahu při výkonu služby. Proto je žádoucí, aby byl požadavek odborné a zdravotní způsobilosti zakotven v živnostenském zákoně jako obligatorní povinnost a byl průběžně ověřován.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


21. července 2008

vytisknout  e-mailem