Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o obchodování s lidmi ve světě

Česká republika je v aktuální zprávě pro rok 2008 zařazena do první kategorie, tedy do kategorie zemí, které "zcela naplňují základní standardy pro boj proti obchodování s lidmi". 

- HODNOCENÍ ČR -

Dne 4. června 2008 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA svou pravidelnou, v pořadí již osmou Zprávu o obchodování s lidmi za rok 2008 (Trafficking in Person Report 2008, tzv. TIP Report). Tato zpráva popisuje a kriticky hodnotí stav a vývoj v oblasti obchodu s lidmi ve 170 zemích světa a člení tyto státy podle jejich snahy o řešení problému obchodu s lidmi do 4 kategorií.[1]

Při hodnocení jednotlivých zemí jsou zdůrazňována 3 P (prosecution, protection a prevention), tedy stíhání pachatelů, ochrana obětí a prevence, ve spojení s 3 R (rescue, rehabilitation and reintegration), která spočívají ve vysvobození, rehabilitaci a znovu začlenění obětí do běžného života.

Česká republika je v aktuální zprávě pro rok 2008 zařazena do první kategorie, tedy do kategorie zemí, které "zcela naplňují základní standardy pro boj proti obchodování s lidmi"[2]. Státy nejsou do skupin rozděleny podle toho, zda se na jejich území obchodování s lidmi vyskytuje či nikoliv, jelikož touto formou moderního otroctví je zasažen celý svět, nýbrž podle toho, jaká opatření státy v boji proti obchodu s lidmi činí.

Zpráva USA oceňuje řadu opatření, které Česká republika proti obchodu s lidmi za sledované období učinila.[3] Mezi opatřeními je vyzdvihováno mj. proškolení pracovníků justice v dané problematice, zvyšující se tresty ukládané pachatelům trestného činu obchodování s lidmi, či pomoc a ochrana poskytovaná obětem obchodování s lidmi. Dále je výslovně zmíněno, že od listopadu 2007 došlo k prodloužení tzv. reflection period – doby na rozmyšlenou pro oběti z 30 na 60 dnů.

Celé znění zprávy a další informace k problematice jsou k dispozici na www.state.gov.

Další informace k problematice obchodování s lidmi zejména ve vztahu k České republice naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na adrese: www.mvcr.cz , v části Bezpečnost a prevence / obchod s lidmi.

  


[1] Vůči státům, které se umístí v nejhorší kategorii, mohou být ze strany vlády USA uplatněny některé specifické sankce.
[2] V první skupině zemí, které zcela naplňují základní standardy pro boj proti obchodování s lidmi je kromě ČR zařazeno ještě dalších 29 států.
[3] Sledovaným obdobím se nerozumí kalendářní rok, nýbrž období od jara 2007 do jara 2008.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


6. června 2008

vytisknout  e-mailem