Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čtvrtletní zpráva o migraci za I. čtvrtletí 2023

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU, včetně statistické přílohy. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany, dočasné ochrany a informace o počtech osob migrujících v rámci tří hlavních středomořských migračních tras do EU - východní, centrální a západní. Dále obsahuje informace o migraci na východní hranici EU a o situaci na tzv. západobalkánské trase. 

Počet cizinců na území ČR v porovnání s rokem 2022 klesl. K 31. prosinci 2022 bylo na území ČR registrováno celkem 1 010 692 osob cizí státní příslušnosti, z toho 672 300 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 338 392 na základě oprávnění k trvalému pobytu. Za poklesem stojí především návrat některých držitelů dočasné ochrany zpět na Ukrajinu. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2023 bylo v České republice vydáno celkem 504 107 dočasných ochran.. O mezinárodní ochranu v České republice požádalo v roce 2023 k 28. únoru celkem 251 osob. Co se týče nelegální migrace, za první čtvrtletí roku 2023 bylo na území České republiky zjištěno v nelegálním postavení celkem 2 658 osob. V porovnání se stejným obdobím roku 2022 se jedná o nárůst o 35 %.

V rámci hlavních středomořských migračních tras byl za první čtvrtletí roku 2023 zaznamenán pokles oproti roku 2022 na západní středomořské a západobalkánské trase, přičemž na centrální a východní středomořské trase byl zaznamenám naopak výrazný nárůst v porovnání s předcházejícím rokem. V roce 2023 (k 31. březnu) přicestovalo nelegálně přes Středomoří celkem 35 521 osob, tj. o 102 % více v porovnání s rokem 2022.

  


9. května 2023

vytisknout  e-mailem