Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Posílení právní jistoty obcí a krajů: právo na distanční jednání zastupitelstva bude upravovat zákon

Obce a kraje dostanou jednoznačný právní rámec, jakým způsobem mohou organizovat distanční jednání členů zastupitelstva a rady obce, kraje a hl. m. Prahy. Potřebu upravit tuto možnost v zákoně ukázala současná pandemie covid-19. 

Vláda dnes, 30. listopadu 2020, schválila návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na změnu zákonů o územních samosprávných celcích. Pokud úpravu schválí parlament, zákony o obcích, krajích a hl. m. Praze výslovně stanoví možnost dálkové účasti na jednáních zastupitelstva a rady jak jejich členů, tak i veřejnosti. Zákon dnes tuto možnost sice nezakazuje, konkrétní právní ukotvení v něm však upraveno není. Potřebu výslovně upravit tuto možnost v zákoně ukázala současná situace během pandemie covid-19, během které je dálková forma jednání z hlediska ochrany před nemocí často využívaná.
„Zastupitelé i kvůli covidu stále častěji jednají distančně. Bez jasného právního rámce však dnes obce nemají jistotu, že jednání na dálku organizují správně. Dáváme proto obcím a krajům právní jistotu, jak distanční jednání zastupitelstva a rady zorganizovat,“ uvedl Jan Hamáček. Navržená zákonná úprava bude rámcová a případné využití možnosti distanční účasti je ponecháno na vůli samotných orgánů obcí a krajů a na konkrétní úpravě v jejich jednacích řádech. Jednací řád však bude muset tuto možnost nejprve výslovně připustit.

Podmínkou distančního způsobu jednání bude technické zařízení pro oboustranný přenos obrazu a zvuku. Typickým příkladem je forma videokonference. Zůstane však plně na rozhodnutí obce či kraje, který z dostupných videokonferenčních programů zvolí.
Účast na jednání zastupitelstva a rady na dálku nebude v zákonech podmíněná nouzovým stavem ani žádnou další specifickou situací. Obec však nesmí zastupitelům distanční formu nařídit jako jedinou možnou.
Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem