Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V roce 2019 ubylo úředníků a zlepšil se výkon veřejné správy

Méně úředníků, zdravější hospodaření a zvýšení výkonu, to jsou jen některé z výsledků veřejné správy v roce 2019. Vyplývá to z výroční zprávy o stavu veřejné správy České republiky, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra. 

 

Rok 2019 byl ve znamení zefektivnění úřadů a snižování počtu úředníků. Ve státních úřadech ubylo 2 042 míst, zatímco v obcích a krajích došlo k meziročnímu úbytku o 1 101 úvazků. Ve státních úřadech se tím počet míst vrátil na rozsah před rokem 2016.

Výroční zpráva se zaměřila také na výkon služeb veřejné správy. V loňském roce například došlo k vydání 1 089 037 občanských průkazů, 631 891 cestovních pasů nebo 698 529 řidičských průkazů. V přepočtu na pracovní dny to znamená přes 9 600 vydaných dokladů každý den. Jde přitom jen o malou ukázku z celé řady služeb, které úřady vykonávající státní správu zajišťují.

V předchozím roce obce a kraje hospodařily zdravě – obce s přebytkem 25 mld. Kč a kraje s přebytkem 5 mld. Kč. Na příjmové stránce obce obdržely prostředky ve výši 360 mld. korun, což je meziroční nárůst o 30 mld. Kč. Kraje získaly příjmy ve výši 238 mld. Kč, tj. o 33 mld. korun více než v roce 2018. Stát jim rovněž poslal rekordní příspěvek na výkon přenesené státní správy. Obce od státu obdržely 10,85 mld. Kč a kraje 1,48 mld. Kč. Na účtech územních rozpočtů tak na konci roku 2019 leželo již 300 mld. korun.

Pokroky jsou patrné také v elektronizaci veřejné správy. V mezinárodním srovnání si Česko v žebříčku využívání internetu při styku s úřady polepšilo o tři příčky. Podle dat Českého statistického úřadu využívá internet při styku s úřady 53 % Čechů, čímž jsme se poprvé přehoupli přes průměr Evropské unie. Rovněž byl překročen milník jednoho milionu založených datových schránek, kterými bylo celkově posláno již 713 milionů datových zpráv a díky kterým došlo jen za rok 2019 k 27 milionům elektronických podání.

Závěry výroční zprávy doporučují podporovat inovace ve veřejné správě a rozhodování založené na analýzách, které by mělo přispět k vyšší efektivitě a trvalejším výsledkům, dále rozvoj spolupráce mezi úřady, a tím omezení tzv. resortismu, a v neposlední řadě další podporu rozvoje digitalizace.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem