Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česká republika zůstává mezi nejlépe hodnocenými zeměmi v rámci boje proti obchodování s lidmi

Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi za rok 2019 (Trafficking in Persons Report 2020, tzv. TIP REPORT), kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, zůstává Česká republika mezi nejlépe hodnocenými zeměmi z hlediska boje proti obchodování s lidmi. Ve zprávě se jednotlivé státy řadí dle snahy a učiněných opatření v boji proti obchodování s lidmi a stejně jako v posledních letech se ČR umístila v TIER 1, což představuje nejlepší hodnocení. To potvrzuje, že Česká republika plně dodržuje minimální standardy pro odstranění této trestné činnosti. 

Česká republika byla za rok 2019 oceněna za vyšší počet vyšetřovaných a trestně stíhaných pachatelů, za udělení trestů odnětí svobody nepodmíněně a poskytování komplexní péče obětem obchodování s lidmi. Přínosem zprávy je také připojený seznam doporučení, která mohou subjektům zapojeným do boje proti obchodování s lidmi pomoci k jeho účinnější eliminaci.

Příkladem uvedených doporučení je zvýšit snahu k efektivnímu​ vyhledávání obětí mezi zranitelnou skupinou obyvatel a zajistit pro tyto oběti péči, důsledně vyšetřovat a stíhat pachatele, zlepšit sběr dat či zajistit přístup obětí k odškodnění. Zpráva dále doporučuje zajistit vzdělávání v aplikaci části trestního zákoníku věnované obchodování s lidmi, a to nejen pro soudce a státní zástupce, ale i pro inspektory práce, policisty a další.

Zpráva též zmiňuje Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v ČR na období 2020–2023, kterou schválila vláda dne 4. května 2020, přičemž řadu doporučení ze zprávy již zakomponovala do svých úkolů. A to například vzdělávat subjekty, u kterých existuje zvýšený předpoklad, že se mohou dostat do kontaktu s oběťmi obchodování s lidmi, pokračovat ve spolupráci s aktéry působícími v sociálně vyloučených lokalitách nebo zlepšit sběr dat v oblasti obchodování s lidmi. Úkolem vlády je také vytvořit srozumitelnou příručku pro zvlášť zranitelné oběti s přehledem všech práv, na která mají podle zákona o obětech trestných činů nárok, včetně návodu, jak těchto práv využít.

Více informací o problematice lze nalézt ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2019, která je zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem