Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce ministra vnitra Jana Hamáčka

Reakce ministra vnitra Jana Hamáčka na otevřený dopis hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka 

Vážený pane hejtmane,
 
seznámil jsem se s Vaším otevřeným dopisem ze dne 19. února 2020 a též otevřeným dopisem předsedovi vlády ze dne 24. února 2020 ve věci posuzování zákonnosti rozhodování Zlínského kraje o investičním záměru výstavby nové nemocnice. Váš požadavek, aby předseda vlády zjednal v dané věci nápravu, považuji za zcela nemístný.
 
Úvodem musím zdůraznit, že Ministerstvo vnitra se postupem Zastupitelstva Zlínského kraje při schvalování výstavby nové nemocnice na zasedání dne 16. prosince 2019 zabývá v rámci své zákonné dozorové a kontrolní působnosti nad krajskou samosprávou, danou zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento proces nebyl zahájen na základě vlastní iniciativy Ministerstva vnitra, ale je reakcí na desítky podnětů a podání obdržených v uplynulém období.
 
Musím se proto důrazně ohradit proti tomu, že postupy Ministerstva vnitra jsou z Vaší strany zcela nevhodně medializovány zejména tím, že je ministerstvo obviňováno z politicky motivovaného řešení věci. Takový způsob mediální prezentace celé záležitosti lze nejen považovat za nátlak na úřední osoby a snahu o nepřípustné ovlivňování úředního postupu ministerstva při výkonu dozoru a kontroly nad krajskou samosprávou v dané věci, ale i snahu o zpochybnění samotného systému dozoru nad rozhodováním krajů v samostatné působnosti.
 
Dopisem ze dne 3. února 2020, č. j. MV-182169-4/ODK-2019, byl Zlínský kraj informován o tom, že zvolený postup může být v rozporu s právy občanů kraje vyjádřit na zasedání zastupitelstva stanovisko k projednávaným věcem a se zásadou transparentního nakládání s krajským majetkem. Tyto skutečnosti, které je nezbytné objektivně a nestranně v úřední rovině posoudit ve vazbě na argumentaci, kterou jste uvedl ve stanovisku ze dne 19. února 2020, č. j. KUZL 8821/2020, vůbec nesouvisí s politikou, kterou do věci vnášíte. Žádám Vás proto, abyste se zdržel politického nátlaku a vyhrožování úředním osobám.

 
S pozdravem
Jan Hamáček

vytisknout  e-mailem