Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozor na kyberprostor! Ministerstvo vnitra podpořilo prevenci proti kyberkriminalitě ve videospotech i v brožuře

Ministerstvo vnitra podpořilo 10 nových videospotů „Pozor na kyberprostor“ i brožuru, která popisuje jednotlivé případy kyberkriminality včetně možností prevence. Zástupci Ministerstva vnitra dnes, 10. února 2020, prezentovali na tiskové konferenci spolupráci na preventivních opatřeních v boji proti kyberkriminalitě, které ministerstvo realizuje s Policií ČR a s projektem Kraje pro bezpečný internet. 

V rámci Dne bezpečnějšího internetu, který letos připadá na 11. února, bylo představeno 10 nových videospotů Pozor na kyberprostor, které mají veřejnost upozornit na nejčastější způsoby páchané trestné činnosti prostřednictvím online komunikace. Videospoty vznikly ve spolupráci projektu Kraje pro bezpečný internet s Policií ČR a představují konkrétní případy kyberkriminality, včetně informací, jak těmto případům předcházet. Společně s videospoty byla vytvořena i brožura, která popisuje jednotlivé případy a možnosti prevence. Tato část projektu Kraje pro bezpečný internet byla financována z dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Zástupci projektu Kraje pro bezpečný internet představili své další aktivity. Ve spolupráci se sdružením CZ.NIC vznikla Analýza nelegálního online obsahu a prezenční semináře a e-learningové lekce k tomuto tématu. „Projekt Kraje pro bezpečný internet je společnou iniciativou krajů v oblasti elektronické bezpečnosti. V roce se 2019 realizoval soutěžní kvíz, do kterého se zapojilo více než 34 000 dětí. Mimo tyto aktivity se kraje zaměřily na aktualizaci e-learningových lekcí (pro děti, rodiče, pedagogy), které jsou volně a zdarma dostupné na www.kpbi.cz,“ uvedl předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kyberkriminalita na vzestupu
Ministerstvo vnitra a zástupci NCOZ při tiskové konference informovali o aktuálním vývoji kyberkriminality a o aktivitách v oblasti její prevence. Zatímco celková kriminalita v České republice dlouhodobě klesá, kriminalita v kyberprostoru je na trvalém vzestupu. To potvrdil i rok 2019. Policie České republiky evidovala v oblasti kyberprostoru 8 417 trestných činů, což ve srovnání s rokem 2018 (6 815) potvrzuje nárůst o více než 1 600 skutků. Tento stav souvisí s přesouváním běžných aktivit právě do kyberprostoru, čehož využívají i pachatelé, kteří páchají trestnou činnost méně či více sofistikovanými způsoby za využití informačních technologií. Počet řešených případů ale narostl i díky důsledné práci policie a lepší informovanosti občanů, kteří právě v důsledku preventivních osvětových aktivit trestné činy v kyberprostoru častěji nahlašují.

Tradičně nejpočetnější skupinou kriminality páchané v kyberprostoru jsou různé formy podvodných jednání. Téměř o třetinu vzrostl počet případů tzv. hackingu, tedy využívání bezpečnostních děr v aplikacích a počítačových systémech. Tato skupina trestných činů svým počtem začala převyšovat mravnostní kriminalitu spojenou se sexuálním nátlakem na děti a jejich vydíráním. Děti a mladiství se ale také často objevují jako pachatelé takových deliktů. Další nárůst trestné činnosti je spojen s neoprávněným provozováním hazardních her ve virtuálním prostředí.


V následujících letech bude velmi důležité, aby při preventivních aktivitách subjekty jako MV ČR, Asociace krajů ČR, Policie ČR, MSMT ČR, CZ.NIC, NÚKIB a další nadále úzce a vzájemně spolupracovaly, a to na místní i republikové úrovni. Je totiž nutné zaplnit informační propast o bezpečném chování v online prostředí mezi generacemi rodičů a dětí.

„Prevence kriminality patří k prioritám Ministerstva vnitra. Projekt Kraje pro bezpečný internet považujeme za jednu z nejlepších a nejkomplexnějších aktivit prevence kyberkriminality, a i proto jsme jen v posledních čtyřech letech podpořili jeho aktivity dotacemi přes 2,5 milionu korun. Podporujeme také projekty v obcích a v Policii ČR. Podílíme se na setkávání odborníků, jejich školení, předávání dobré praxe. V tom rozhodně budeme pokračovat i nadále,“ sdělil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

S ohledem na vývoj kriminality a její přesun do kyberprostoru se policisté již dlouhodobě věnují prevenci právě zde. Do tohoto prostředí se přesouvá nejen kriminalita, ale i volnočasové aktivity dětí, které tam tráví opravdu dlouho dobu. Opatrnost, předvídavost, stud a zdravý rozum leckteří náctiletí youtubeři, museři, a hlavně influenceři nechávají ovšem ve světě reálném.

„V současné době se v projektu Tvoje cesta onlinem policie cíleně zaměří na problematiku veřejného sdílení osobních informací, které mohou být zneužity kýmkoliv, kdo je také online. Intimním fotografiím, které v dětském věku na web nebo kamkoliv jinam skutečně nepatří, je věnována rovněž patřičná náležitost. Kampaní chceme poukázat na to, aby si vlastnosti, které děti mají v reálném světě, braly i do svého virtuálního života,“ uvedl podrobnosti k projektu plk. Ondřej Moravčík z Policejního prezidia.

Přednášky určené dětem i jejich rodičům informují o manipulaci, osobních a intimních datech v dětských rukou – potažmo v rukou predátorů s tím, že volba je na každém jedinci – je to jeho cesta onlinem. A když se děti budou chovat v online prostředí rozumně, lze leckdy zabránit až velmi smutným koncům.

Od začátku roku 2020 se díky rozhodnutí Policejního prezidenta brig. gen. Jana Švejdara posiluje flotila policejních preventistů. Respektive policisté, kteří se na svých pracovištích na územních odborech věnovali práci tiskového mluvčího a prevenci, se již stanou výhradně preventisty.

Bezpečný internet
Dnes, 10. února 2020, také proběhlo finále soutěžního kvízu KPBI pro žáky a studenty a odborná konference KPBI 2020, zaměřená na problematiku elektronické bezpečnosti za účasti zástupců institucí, které se této problematice věnují (sdružení CZ.NIC, NÚKIB, NCOZ, Policie ČR, MV ČR apod.). Cílem konference je otevřít diskusi o současných hrozbách na internetu a možnostech prevence kybernetické kriminality a s ní spojených sociálněpatologických jevů.

Den bezpečnějšího internetu je mezinárodní iniciativou sítě INSAFE. Cílem je upozornit na rizika spojená s užíváním internetu zejména ve vztahu k dětem. Mottem letošního ročníku je: „Together for a better internet“, tedy spolupráce všech důležitých zapojených subjektů pro vytvoření lepšího prostředí na internetu, o což projekt KPBI také usiluje.


Komerčními partnery projektu KPBI jsou společnosti Microsoft a Gordic, které také poskytly ceny pro vítěze soutěžního kvízu.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem