Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Moderní veřejná správa 2019

Ve dnech 16. a 17. května 2019 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konal čtvrtý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou pořádá sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy pod záštitou náměstka ministra vnitra JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. Konference se letos zúčastnilo kolem 350 osob a 60 řečníků 

Konference_MVS_2019_-_obr.PNGKonferenci zahájili Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce, prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR, Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 2. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR a JUDr. Miroslav Mocek, MPA z Asociace krajů ČR.

Novinky ve veřejné správě následně představili náměstci ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. a RNDr. Josef Postránecký. Jejich příspěvky doplnili PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a RNDr. Jitka Seitlová, senátorka a členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, kteří hovořili o aktuálních činnostech parlamentních výborů k veřejné správě. Dopolední program zakončil Christian Rupp, CMC, CDC, chief innovation officer z European Joint Innovation Lab, který mluvil o přípravě veřejné správy v Německu a Rakousku na digitální věk.

Prezentace z konference ke stažení ZDE.

Odpoledne se program rozdělil do tří sálů. V prvním sále byly představeny legislativní novinky v oblasti veřejné správy. Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, hovořila o změnách v zákoně o úřednících ÚSC, Ing. Bc. Miroslav Veselý, vedoucí oddělení dozoru z téhož odboru, informoval o zákonu o sbírce právních předpisů ÚSC. Následoval příspěvek JUDr. Víta Šťastného, ředitele odboru legislativy a koordinace předpisů, který představil pokroky v projektech e-Sbírka a e-Legislativa. Mgr. Petr Vokáč, ředitel odboru voleb, seznámil účastníky s novelami volebních zákonů a přípravou informačního systému pro správu voleb. Blok zakončili Mgr. Ondrej Beňák z odboru bezpečnostní politiky, který se věnoval adaptační legislativě k GDPR, a PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby, který odprezentoval dokončenou analýzu spisových služeb. Po nich přišel na řadu blok ke vzdělávání ve veřejné správě. Z něho lze zmínit například vystoupení JUDr. Andrey Fáberové, ředitelky odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě, Mgr. Dušana Zouhara, MBA, LL.M., náměstka ředitelky Institutu pro veřejnou správu Praha nebo představení klíčové koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 ve vztahu ke vzdělávání ve veřejné správě.

Ve druhém sále probíhal program 14. Národní konference kvality ve veřejné správě. Na programu bylo představení aktivit podpory řízení kvality v území i na služebních úřadech nebo informování o nových výzvách z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Program bloku zakončil panel k tématu úřadu 21. století. Byla zde představena vize takového úřadu v rámci motivační soutěže Ministerstva vnitra Přívětivý úřad a poté následovaly příklady dobré praxe z Brna, Kolína, Pelhřimova a Litoměřic.

Sál tři byl věnovaný eGovernmentu, o kterém referovali zástupci odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra. Po něm následoval diskusní odborný panel o roli metropolitních oblastí ve veřejné správě. První den zakončil slavnostní večer v Arcibiskupském paláci, který zahájil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Hlavním bodem večerního programu bylo předání Cen MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018. Ocenění si odneslo celkem devět úřadů/obcí za zavedení a uplatňování různých metod kvality (normy ISO, CAF, místní Agenda 21…).

Druhý den byly v sále jedna představeny aktuální otázky rozvoje veřejné správy, který sestavil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy a ve kterém byl velký prostor věnován již zmíněné koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Blok zakončila vystoupení partnerů Ministerstva vnitra v oblasti veřejné správy. Vystoupili v něm zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR nebo Národní sítě Zdravých měst ČR.

V sále dva probíhal workshop s oceněnými úřady/obcemi v rámci Cen MV za kvalitu ve veřejné správě za rok 2018 a v sále tři vystoupili řečníci představující aktivity rozvoje veřejné správy

  

Ke stažení:

  

Kontaktní osoby:


Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Záštitu nad akcí převzal také primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.

Konference_MVS_2019_-_logo6.PNG

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 31. května 2019

  

vytisknout  e-mailem