Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo vzdělávací program pro nově zvolené i znovuzvolené zastupitele obcí

Ministerstvo vnitra spustilo v lednu 2019 pro nově zvolené i znovuzvolené zastupitele obcí již druhý ročník vzdělávacího programu „Zastupitel v kurzu“ a pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí připravilo bezplatný seminář pod názvem „Školení nově zvolených členů zastupitelstev obcí “. 

  • Zastupitel v kurzu
  • Školení nově zvolených členů zastupitelstev obcí

Zastupitel v kurzu

Zastupitel v kurzu

Hlavním cílem tohoto programu je zvyšování znalostí obecních zastupitelů v oblasti finančního řízení, orientace ve funkci zastupitele, sestavení rozpočtu, zadávání veřejných zakázek či zpracování dotací. Bezplatný vzdělávací program „Zastupitel v kurzu“ se aktuálně skládá ze čtyř celků. Vedle nového kurzu „Postavení zastupitelů ve veřejné správě“ pokračují kurzy zaměřené na rozpočtové hospodaření a majetek obcí, veřejné zakázky a dotační a investiční management. Kurzy na sebe navazují a pro úspěšné absolvování programu je potřeba splnit všechny čtyři bloky. Formálně se kurzy dělí na samostudium prostřednictvím e-learningu a prezenční školení, která se konají v osmi krajských městech. Novinkou jsou speciální dvoudenní termíny, během kterých je možné absolvovat najednou dva kurzy. Ty se konají v Praze a Olomouci.

Aktuálně probíhá kurz „Postavení zastupitelů ve veřejné správě“, jehož prezenční semináře odstartovaly 8. ledna v Praze. Od té doby se konaly také v Brně, Ostravě, Plzni a v Českých Budějovicích. Celkem bylo za první dva týdny proškoleno přes 220 zastupitelů. V souhrnu se do letošního programu přihlásilo již téměř 1000 obecních zastupitelů.

Ve druhé polovině ledna dojde ke spuštění e-learningu pro druhý kurz – „Rozpočtové hospodaření a majetek obcí“, prezenční semináře odstartují 26. února v Ostravě a potrvají celý měsíc. V dubnu naváže kurz k veřejným zakázkám a v květnu kurz k dotačnímu a investičnímu managementu. Z kurzů vzejdou praktické a přehledné studijní materiály, které budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva.

Více informací o vzdělávacím programu „Zastupitel v kurzu“ naleznete zde:

Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a PR

Školení nově zvolených členů zastupitelstev obcí

Školení nově zvolených členů zastupitelstev obcí

Pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí Ministerstvo vnitra připravilo bezplatné semináře pod názvem „Školení nově zvolených členů zastupitelstev obcí “. Cílem školení je posílení právního vědomí členů zastupitelů obcí. Chceme jim také pomoci předcházet nesprávným postupům orgánů obcí. V rámci školení se účastnící seznámí se základní problematikou zasedání zastupitelstva obce a kompetencemi orgánů obce, s kroky při tvorbě obecně závazných vyhlášek a povinnosti obce při nakládání s nemovitým majetkem. Na programu budou také pravidla při poskytování informací a střet zájmů ve vztahu k členům orgánů obce. Tyto akce lektorsky zajišťují pracovníci odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra za součinnosti pracovníků odboru střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti.

Vzdělávací akce se konají na dvou místech, v budově Ministerstva vnitra na Praze 4 (budova Centrotexu), a ve středisku Institutu pro veřejnou správu v Benešově. Zájemci mají možnost zvolit si z těchto termínů konání:

  • 31. 1. 2019 od 9,00 hod. v Benešově
  • 12. 2. 2019 od 12,00 hod. v Praze
  • 14. 2. 2019 od 9,00 hod. v Praze
  • 20. 2. 2019 od 9,00 hod. v Benešově
  • 26. 2. 2019 od 12,00 hod. v Praze
  • 28. 2. 2019 od 9,00 hod. v Praze

Do 22. ledna 2019 se přihlásilo celkem 320 osob z celé ČR. V případě obsazení kapacity obou sálů v nabízených termínech je Ministerstvo vnitra připraveno zrealizovat školení v dalších termínech.

Přihlásit se na tento seminář je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5zpnxcyqg4xibbTM4im80eSpoENZ3Mb-ZPY2h-PaaKwoPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem